underlineallarticles

Plán rovných příležitostí

Plán rovných příležitostí Filosofického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. na léta 2022–2024


CELÝ DOKUMENT

Plán rovných příležitostí je základním nástrojem pro systematické řešení rovných příležitostí ve Filosofickém ústavu AV ČR (FLÚ AV ČR). Rovnost a rovné příležitosti patří mezi základní hodnoty, které ve FLÚ sdílíme, s důrazem na zahrnutí širokého spektra potenciálně znevýhodněných skupin nebo jednotlivců.

Plán rovných příležitostí je praktickým nástrojem pro prosazení a podporu cílů a opatření vedoucích ke zlepšení rovných příležitostí všech našich zaměstnanců a zaměstnankyň, a to stávajících i potenciálních. Zohledňuje priority evropské strategie v této oblasti a požadavky programu Horizont Evropa.

Přijetím Plánu rovných příležitostí se FLÚ hlásí k principům cílů Evropské unie v oblasti genderové rovnosti, tj. Strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025, a záměrům národní politiky, tj. Plán rovnosti žen a mužů 2021–2030: Úřad vlády, odbor rovnosti žen a mužů, Plán podpory rovnosti žen a mužů MŠMT na období 2021–2024. 

Plán rovných příležitostí Filosofického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. na léta 2022–2024


CELÝ DOKUMENT

Plán rovných příležitostí je základním nástrojem pro systematické řešení rovných příležitostí ve Filosofickém ústavu AV ČR (FLÚ AV ČR). Rovnost a rovné příležitosti patří mezi základní hodnoty, které ve FLÚ sdílíme, s důrazem na zahrnutí širokého spektra potenciálně znevýhodněných skupin nebo jednotlivců.

Plán rovných příležitostí je praktickým nástrojem pro prosazení a podporu cílů a opatření vedoucích ke zlepšení rovných příležitostí všech našich zaměstnanců a zaměstnankyň, a to stávajících i potenciálních. Zohledňuje priority evropské strategie v této oblasti a požadavky programu Horizont Evropa.

Přijetím Plánu rovných příležitostí se FLÚ hlásí k principům cílů Evropské unie v oblasti genderové rovnosti, tj. Strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025, a záměrům národní politiky, tj. Plán rovnosti žen a mužů 2021–2030: Úřad vlády, odbor rovnosti žen a mužů, Plán podpory rovnosti žen a mužů MŠMT na období 2021–2024.