underlineallarticles

Aktuality

2022

Dne 21. dubna 2022 se mohl vzhledem k příznivé epidemiologické situaci uskutečnit tzv. Informační den. Cílem tohoto setkání bylo podpořit informovanost a zvýšit povědomí pracovníků a pracovnic FLÚ o rozsahu činnosti servisních středisek. Jednotliví řečníci a přednášející se věnovali důležitým informacím a provozním agendám svých oddělení a týmů.

Program Informačního dne naleznete ZDE.

Informační den určený pro zahraniční kolegyně a kolegy byl pro nízký zájem o osobní účast posunut na podzim roku 2022. V rámci potřebného zprostředkování informací byly anglické verze prezentací jednotlivých řečníků zahraničním kolegům a kolegyním rozeslány v elektronické formě. 

2021

Dne 17. července 2021 se Filosofický ústav stal držitelem prestižního ocenění HR Award. Zároveň získal právo užívat logo HR Excellence in Research Award. Získané ocenění představuje pro instituci potvrzení, že její pracovní prostředí dosahuje evropských standardů ve vědecké sféře.

Certifikát podpoří snahu pracoviště o další rozvoj badatelských aktivit, je zárukou vytváření pracovního prostředí podporujícího excelentní vědu, transparentnosti a vyšší atraktivity při oslovování pracovníků ze zahraničí, zviditelňuje instituci na národní i mezinárodní úrovni a je zohledňován v rámci grantových řízení. Ocenění znamená současně zelenou pro další strategický rozvoj pracoviště v oblastech jako jsou personalistika, mezinárodní spolupráce, otevřený přístup k vědeckým informacím, popularizace nebo genderová vyváženost.

- - -

Dne 31. března 2021 byla Evropské komisi zaslána přihláška FLÚ k HR Excellence in Research Award. Byla tak ukončena přípravná fáze procesu udělení certifikátu HR Award a FLÚ vstoupil do fáze implementace. S GAP analýzou a s Akčním plánem v české i anglické verzi se můžete seznámit v příslušné sekci HR Excellence.

2020

V rámci procesu sebehodnocení a v souvislosti se sběrem dat pro gap analýzu proběhla dotazníková šetření a bylo uspořádáno několik setkání pro zaměstnance a zaměstnankyně FLÚ např. formou fokusních skupin. Cílem sebehodnocení instituce bylo shromáždit komplexní pohled zaměstnanců a zaměstnankyň na fungování organizace a zakomponovat výsledky tohoto šetření do závěrů gap analýzy a následně akčního plánu. Detailní informace k průběhu procesu sebehodnocení jsou k dispozici v sekcích: Anketa, Fokusní skupiny, Grémia, GAP analýza.