underlineallarticles

Aktuality

2021

Dne 31. března byla Evropské komisi zaslána přihláška FLÚ k HR Excellence in Research Award. Byla tak ukončena přípravná fáze procesu udělení certifikátu HR Award a FLÚ vstoupil do fáze implementace. S GAP analýzou a s Akčním plánem v české i anglické verzi se můžete seznámit v příslušné sekci HR Excellence.

2020

V rámci procesu sebehodnocení a v souvislosti se sběrem dat pro gap analýzu proběhla dotazníková šetření a bylo uspořádáno několik setkání pro zaměstnance a zaměstnankyně FLÚ např. formou fokusních skupin. Cílem sebehodnocení instituce bylo shromáždit komplexní pohled zaměstnanců a zaměstnankyň na fungování organizace a zakomponovat výsledky tohoto šetření do závěrů gap analýzy a následně akčního plánu. Detailní informace k průběhu procesu sebehodnocení jsou k dispozici v sekcích: Anketa, Fokusní skupiny, Grémia, GAP analýza.