underlineallarticles

Aktuality

2023

Od 1. 1. do 31. 3. 2023 byly získávány zpětné vazby od všech zaměstnanců v rámci fáze sebehodnocení v projektu HR Award.

Byly hodnoceny 4 oblasti následujícími metodikami:

  • Profesní a etické aspekty výzkumné práce - dotazníkové šetření
  • Pracovní podmínky - fokusní skupiny / individuální rozhovory
  • Vzdělávání - fokusní skupiny / individuální rozhovory
  • Náborový proces - individuální rozhovory

Souhrnné výsledky zpětných vazeb.

Na základě zpětných vazeb od zaměstnanců vzniká revidovaný Akční plán. Tento akční plán byl připomínkován Pracovní skupinou, Řídícím výborem, dále vedením ústavu a Radou pracoviště.

Revidovaný Akční plán.

V červnu byl revidovaný Akční plán zaslán Evropské komisi. Po jejím vyjádření budou zapracovány případné připomínky a dojde k aktualizaci výše uvedeného odkazu.

2022

Dne 21. dubna 2022 se mohl vzhledem k příznivé epidemiologické situaci uskutečnit tzv. Informační den. Cílem tohoto setkání bylo podpořit informovanost a zvýšit povědomí pracovníků a pracovnic FLÚ o rozsahu činnosti servisních středisek. Jednotliví řečníci a přednášející se věnovali důležitým informacím a provozním agendám svých oddělení a týmů.

Program Informačního dne naleznete ZDE.

Informační den určený pro zahraniční kolegyně a kolegy byl pro nízký zájem o osobní účast posunut na podzim roku 2022. V rámci potřebného zprostředkování informací byly anglické verze prezentací jednotlivých řečníků zahraničním kolegům a kolegyním rozeslány v elektronické formě. 

Harmonogram projektu

2. implementační fáze (24 měsíců od udělení ocenění): 2021-2023
Implementace AP 07/2021 – 06/2023
Interní hodnocení 09/2022 – 11/2022
Revize AP 12/2022 – 02/2023
Připomínkování/schválení rev. AP 03/2023 – 04/2023
Překlad do AJ 05/2023
Odeslání RAP Evropské komisi 06/2023
Implementace RAP období dalších 3 let 2023 - 2026
Vnější hodnocení Evropskou komisí r. 2026  r. 2026  
   
1. počáteční fáze (12 měsíců): 2020-2021
Dotazníkové šetření 06/2020
Fokusní skupiny 07/2020 – 08/2020
Tvorba GAP 09/2020 – 10/2020
Sestavování AP 11/2020 – 12/2020
Odeslání GAP + AP Evropské komisi 03/2021
Získání certifikátu HR Award 07/2021

 

2021

Dne 17. července 2021 se Filosofický ústav stal držitelem prestižního ocenění HR Award. Zároveň získal právo užívat logo HR Excellence in Research Award. Získané ocenění představuje pro instituci potvrzení, že její pracovní prostředí dosahuje evropských standardů ve vědecké sféře.

Certifikát podpoří snahu pracoviště o další rozvoj badatelských aktivit, je zárukou vytváření pracovního prostředí podporujícího excelentní vědu, transparentnosti a vyšší atraktivity při oslovování pracovníků ze zahraničí, zviditelňuje instituci na národní i mezinárodní úrovni a je zohledňován v rámci grantových řízení. Ocenění znamená současně zelenou pro další strategický rozvoj pracoviště v oblastech jako jsou personalistika, mezinárodní spolupráce, otevřený přístup k vědeckým informacím, popularizace nebo genderová vyváženost.

- - -

Dne 31. března 2021 byla Evropské komisi zaslána přihláška FLÚ k HR Excellence in Research Award. Byla tak ukončena přípravná fáze procesu udělení certifikátu HR Award a FLÚ vstoupil do fáze implementace. S GAP analýzou a s Akčním plánem v české i anglické verzi se můžete seznámit v příslušné sekci HR Excellence.

2020

V rámci procesu sebehodnocení a v souvislosti se sběrem dat pro gap analýzu proběhla dotazníková šetření a bylo uspořádáno několik setkání pro zaměstnance a zaměstnankyně FLÚ např. formou fokusních skupin. Cílem sebehodnocení instituce bylo shromáždit komplexní pohled zaměstnanců a zaměstnankyň na fungování organizace a zakomponovat výsledky tohoto šetření do závěrů gap analýzy a následně akčního plánu. Detailní informace k průběhu procesu sebehodnocení jsou k dispozici v sekcích: Anketa, Fokusní skupiny, Grémia, GAP analýza.