underlineallarticles

archiv aktualit

O smyslu dialogu mezi nevěřícími a věřícími aneb „Co je nevěřícím svaté?“

Záznam diskuse s filosofy Tomášem Halíkem, Václavem Bělohradským a Tomášem Hříbkem (Oddělení analytické filosofie, FLÚ AV ČR) na půdě České křesťanské akademie.

Doktorský studijní program Filozofie

Filosofický ústav AV ČR ve spolupráci s Ústavem filosofie a religionistiky FF UK v Praze společně realizují doktorský studijní program Filozofie. Program studentům umožňuje zapojit se do projektů obou pracovišť, zvolit si z nich školitele a realizovat část studia na domovské univerzitě a část ve FLÚ AV ČR. Termín podání přihlášek je 30. 4. 2021. Bližší informace ZDE. Leták ke stažení.

S Vladimírem Urbánkem na prohlídku výstavy o Komenském

Jak se měnil obraz jednoho z nejslavnějších českých myslitelů od 17. století až po digitální éru? Záznam komentované prohlídky výstavy s názvem J.A.K.: Komenský v kulturách vzpomínání, kterou loni uvedla Galerie Věda a umění AV ČR si můžete přehrát ZDE. Výstavou provází Vladimír Urbánek z Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR.

Kdo s koho nebo kdo, s kým, o čem a pro koho?

Modely zachycující lidské chování by podle obecného přesvědčení měly ukazovat, že lidský druh je naprogramován tak, že pro sebe člověk hledá bezprostřední užitek. Skutečnost je ovšem mnohem barvitější. O nové knize Člověk v zrcadle teorie her filosofa Jaroslava Peregrina (Oddělení logiky, FLÚ AV ČR) hovoří Petr Vizina na ČRo Plus.

O roli umělců z řad ruské emigrace v kultuře meziválečného Československa

V pořadu Akcent na Český rozhlas Vltava hovoří historik Petr Hlaváček z výzkumné skupiny pro dějiny evropského myšlení Collegium Europaeum při FLÚ AV ČR a FF UK a Jakub Hauser, autor nové knihy Sans Retour, Výtvarníci ruské emigrace v meziválečné Praze.

Basilejská kompaktáta jako unikátní kompromis

V čem tkví unikátnost basilejských kompaktát, coby kompromisu mezi katolickou církví a husity? Nejen o tom v rozhovoru s Adamem Pálkou z Centra medievistických studií při FLÚ AV ČR a FF UK na Radiu Wave.

Rozhovor s Ivanem Chvatíkem: Nevypouštět zdánlivě učenou mlhu

V mládí se rozhodl pro studium jaderné fyziky, asistoval při zavádění kybernetiky v komunistickém Československu, pak ale propadl filosofii. Rozhovor s Ivanem Chvatíkem, zakladatelem Archivu Jana Patočky při FLÚ AV ČR a spoluředitelem Centra pro teoretická studia o jednom z nejvýznamnějších českých filosofů, významných životních okamžicích, hledání moudrosti i aktuálních plánech. Celý rozhovor v Magazínu Reportér.

Doktorský studijní program Filozofie

Filosofický ústav AV ČR ve spolupráci s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích společně realizují doktorský studijní program Filozofie. Program studentům umožňuje zapojit se do projektů obou pracovišť, zvolit si z nich školitele a realizovat část studia na domovské univerzitě a část ve FLÚ AV ČR. Termín podání přihlášek je 30. 4. 2021. Bližší informace ZDE. Leták ke stažení.

Filosof M. Hauser v posledním filmovém dokumentu K. Vachka

Poslední filmový román Karla Vachka nazvaný Komunismus a síť aneb Konec zastupitelské demokracie prozkoumává současnou politiku, filosofii, náboženství i umění. Bilancuje společenský vývoj, hledá možnosti, jak učinit svět lepším místem k životu. Mezi osobnostmi, které přijali režisérovu výzvu k dialogu je i filosof Michael HauserOddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR.

Filip Vostal v Radě Evropské asociace pro studium vědy a technologií (EASST)

Filip Vostal z Kabinetu pro studium vědy, techniky a společnosti FLÚ AV ČR byl zvolen členem Rady EASST zastupující akademiky a výzkumné pracovníky z oblasti vědy, techniky a inovačních studií. Asociace sdružuje celou řadu přírodních, technických a společenskovědních oborů a jejím cílem je podporovat v rámci Evropy odborné studium vědy a techniky, jejich historického vývoje a úlohy ve společnosti. Více.