underlineallarticles

Projekt TOME odhaluje unikátní metaforické kořeny encyklopedického vědění

Myšlenka na univerzální přístup ke znalostem všeho druhu, otevřených všem, a představa univerzálního vzdělání pro všechny, mají jednoho společného jmenovatele. Encyklopedii. Počátky encyklopedie jako kulturního konceptu, a především metaforické myšlení jako hybatele jejího vzniku se snaží vysvětlit, interpretovat a posoudit mezioborový projekt TOME vedený Petrem Pavlasem. Více. 

Myšlenka na univerzální přístup ke znalostem všeho druhu, otevřených všem, a představa univerzálního vzdělání pro všechny, mají jednoho společného jmenovatele. Encyklopedii. Počátky encyklopedie jako kulturního konceptu, a především metaforické myšlení jako hybatele jejího vzniku se snaží vysvětlit, interpretovat a posoudit mezioborový projekt TOME vedený Petrem Pavlasem

Zvláštní roli v něm hrají kognitivní metafory jako obrazy poznání: jejich vývoj a zlomové okamžiky, formující jejich význam. Projekt pracuje s tezí, že právě metaforická vyjádření byla významným faktorem vzniku některých kulturních idejí klíčových pro moderní teorii poznání a filosofickou pedagogiku. Jako pilotní projekt si TOME klade za cíl pochopit, jakým způsobem přispěl v 16. a 17. století ke vzniku encyklopedismu vývoj alchymických metafor.

Za tímto účelem badatelé sestavují a analyzují digitální korpus latinských alchymických tisků TOME. Současně zkoumají již existující digitální korpus latinských vědeckých tisků NOSCEMUS (přibližně 1000 titulů, 1450–1850) pomocí špičkových výpočetních metod. Cílem je s využitím umělé inteligence trénovat a testovat detektor metafor, který významně usnadní pochopení vývoje metafor vědění a jejich role při vzniku moderního encyklopedismu.

Stránky projektu můžete nově sledovat ZDE