underlineallarticles

archiv aktualit

Ceny za popularizaci FLÚ AV ČR 2021

Ocenění za popularizaci filosofie a příbuzných humanitních věd v širší společnosti letos získali prof. Jan Bažant (Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR), dr. Vladimír Urbánek (Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR) a dr. Petr Urban (Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR). Více.

Vědec chce oživit vůně parfémů z dob Kleopatry

Jak lidé ve starověku získávali, kombinovali a uchovávali rostlinné esence? A jaké vůně z nich vyráběli? Sean CoughlinFilosofického ústavu AV ČR chce experimentálně rekonstruovat postup přípravy několika starověkých řecko-egyptských parfémů. Více. 

Akademie věd ocenila badatele za mimořádné úspěchy

Za svou práci na publikaci Turnaj víry o mezinárodních dopadech husitství si cenu odnesl Dušan CoufalCentra medievistických studií Filosofického ústavu AV ČR. Více.

Třetí místo pro stážistky z Filosofického ústavu na přehlídce Otevřená věda 2021

Výzkum na téma Philosophy of Responsible Eating vedený lektorkou Cristinou Vendrou (Oddělení současné kontinentální filosofie) zaujal porotu soutěžní přehlídky v kategorii Humanitní a společenské vědy. Představily jej studentky Anežka Bartoňová a Aleksandra Sokolova. Více.

Návazné oficiální stanovisko vedení Filosofického ústavu AV ČR k informacím zveřejněným v článku serveru aktualne.cz

V návaznosti na předešlé vyjádření z 5. listopadu 2021 zahájilo vedení FLÚ prošetřování skutečností, na něž server aktualne.cz upozornil ve svém článku ze 4. 11. 2021, a rovněž si k nim vyžádalo stanovisko doc. Marka Hrubce. Po vyhodnocení všech známých skutečností vedení Filosofického ústavu konstatuje, že některé aspekty aktivit doc. Hrubce vzbuzují vážné pochybnosti o jejich slučitelnosti se standardy etiky práce vědeckých pracovníků Akademie věd ČR. Více 

ERC grant je vzpruhou pro pracoviště i celý obor

Rozhovor s historikem filosofie Otou Pavlíčkem (Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení při FLÚ AV ČR) o jeho projektu Academia a zkušenostech s grantem Evropské výzkumné rady (ERC). Přečtěte si na portálu Vědavýzkum.cz

Kandidátní listina pro volbu do Rady Filosofického ústavu AV ČR na funkční období 2022-2027

Medailonky interních a externích kandidátů a kandidátek v abecedním řazení naleznete ZDE.

Využijte možnost pozvat vědce do výuky

Třídy základních a středních škol mají opět možnost oživit distanční výuku online přednáškou či besedou s našimi badateli. Pedagogové mohou vybírat z nabídky témat a přednášek uveřejněných ZDE. Více 

Zveme na Týden Akademie věd do Filosofického ústavu

Besedy, komentované prohlídky, scénické čtení. Vědecký festival napříč obory a pracovišti AV ČR se uskuteční 1.-7. listopadu 2021. Vyberte si z naší nabídky, rezervujte si místo a přijďte! Případně sledujte on-line! Náš program.Týden AV CR 300 dpi ořez

Odolná společnost podle Masaryka

Poslouchejte další díl podcastu Sylva sylvarum, věnovaného Odolné společnosti pro 21. století.