underlineallarticles

Odolnost jako perspektiva výzkumu

Co zviditelňuje perspektiva odolnosti v naší žité realitě? Čím přispívá do debat o krizích a jakou pozici zaujímá v konfliktech kulturních válek? Shrnutí situace spolu s výsledky výzkumů u nás i ve světě nabídla v rámci únorové přednáškové série Masterclass časopisu Host filosofka Alice Koubová. Více.

Co zviditelňuje perspektiva odolnosti v naší žité realitě? Čím přispívá do debat o krizích a jakou pozici zaujímá v konfliktech kulturních válek? Shrnutí situace spolu s výsledky výzkumů u nás i ve světě nabídla v rámci únorové přednáškové série Masterclass časopisu Host filosofka Alice Koubová.

Hovořila o napětí mezi silou a zranitelností, přecitlivělostí a znecitlivěním, popřením traumatu a jeho zpeněžením v kontextu kulturních diagnóz typu narcistní společnost, kultura oběti, úzkostná společnost, zchoulostivělá společnost či oportunistická společnost. Vysvětlila historii pojmu resilience ve vědecké oblasti a současně představila výsledky dlouhodobých výzkumů resilience v oblasti neuropsychologie, sociální ekologie a politické teorie ve světě i u nás. Výzkum v České republice realizoval její tým v rámci institutu SYRI s využitím metod komparativního mezinárodního kvantitativního šetření, dokumentárního výzkumu s vlivnými českými aktéry a uměleckého výzkumu s taneční skupinou mladých dospělých.

Host Masterclasses jsou koncipovány jako série přednášek, ve kterých výrazné osobnosti kulturního života hovoří o své profesi i životě. Realizují se s podporou Státního fondu kultury a Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

https://lekarnapodstrani.com/