underlineallarticles

archiv aktualit

Ředitel FLÚ AV ČR Ondřej Ševeček udělil Ceny za popularizaci

Cenu za popularizaci filosofie a činnosti Filosofického ústavu AV ČR pro letošní rok získali Ondřej Lánský (Oddělení pro studium moderní české filosofie), Marek Hrubec (Centrum globálních studií) a Ivo Pezlar (Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti). Více k jednotlivým oceněním dále ve zprávě.

 

V jaké situaci nás letos zastihlo výročí Sametové revoluce?

Podle Václava Němce (Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR) pandemie obnažila mnohé problémy, kterými naše společnost trpí a které byly vepsány do jejích základů ve stylu politiky a veřejné správy v uplynulých 30 letech od revoluce. Poslechněte si ve speciálu Českého rozhlasu Plus zaměřeném na nejpalčivější otázky české společnosti v roce 2020.

Znalci J. A. Komenského v médiích

350 let, které letos uplynuly od úmrtí J. A. Komenského, připomněla v nedávných dnech celá řada médií včetně BBC, České televize a Českého rozhlasu. Souhrn nejzajímavějších výstupů, na nichž se podíleli znalci Komenského života a díla z Filosofického ústavu AV ČR, přinášíme v dalším textu.

Znalci J. A. Komenského v médiích

Celá řada médií v nedávných dnech připomněla 350 let, které 15. listopadu uplynuly od úmrtí J. A. Komenského. Souhrn nejzajímavějších výstupů, na nichž se podíleli znalci Komenského života a díla z Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, přinášíme v dalším textu.

Věda blíž lidem. Předsedkyně AV ČR udělila ceny za popularizaci.

Mezi trojicí oceněných je i Milan Dufek, zakladatel a dlouholetý ředitel Evropského festivalu filozofie. Na výběru témat se každoročně podílí také Filosofický ústav AV ČR. Více o cenách za popularizaci

Celý svět čte Komenského

Nepřetržité online čtení z díla Jana Amose Komenského, které odstartuje o sobotní půlnoci, je originální připomínkou výročí 350 let od myslitelova úmrtí. Čtyřiadvacet hodin trvající iniciativu podpoří svým čtením akademici i nadšenci z celého světa. Úryvky z Komenského filozofických a pedagogických spisů i osobní korespondence zazní v sedmnácti jazycích a podtrhnou jeho celosvětový věhlas.

GAČR podpořila juniorské badatele

Grantová agentura ČR vybrala k podpoře 30 nových projektů v kategorii JUNIOR STAR. Mezi vítěznými řešiteli v oblasti humanitních věd jsou Vít Punčochář (Oddělení logiky FLÚ AV ČR) a Sean Coughlin (Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR).

350 let bez Učitele národů

Od smrti J. A. Komenského uplyne 15. listopadu 350 let. O jeho životě, myšlení i širších konsekvencích doby pobělohorské pro následující intelektuální vývoj v českých zemích a středoevropském prostoru hovoří dr. Vladimír Urbánek na BBC World Service a v pořadu Vizitka na ČRo Vltava

Vkládat do Trumpa naděje na otřesení statu quo nebylo naivní

tvrdí v rozhovoru pro deník E15 Michael Hauser (Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR). Rozhovor týkající se právě probíhajících prezidentských voleb v USA je k přečtení ZDE.

Týden vědy a virtuální prohlídka FLÚ

Týden vědy a techniky, festival, který každoročně připravujeme ve spolupráci s Akademií věd ČR, pojímáme současně jako týden otevřených dveří. Na prohlídku Filosofického ústavu zveme tentokrát alespoň virtuálně. Záběry vznikly během letošní akce Open House Praha.