underlineallarticles

archiv aktualit.

Odolná společnost - mezi bezmocí a tyranií

O stejnojmenné knize hovořila v nedělních Událostech v kultuře České televize filosofka Alice Koubová. Titul obsahuje 14 rozhovorů s osobnostmi veřejného života, které aktivně pracují s tématem odolnosti. Knihu autorek Alice Koubové a Barbory Baronové vydalo nakladatelství Wo-men ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR.

Jsme součástí prestižního projektu CoRe zaměřeného na posílení společenské odolnosti vůči krizím

Za hranice bezpečnosti: role konfliktu v posilování odolnosti (CoRe) je jedním z patnácti projektů, které uspěly v rámci výzvy Špičkový výzkum v Operačním programu Jan Amos Komenský. Výzva cílí na podporu excelentního českého výzkumu. Za projektem stojí konsorcium deseti výzkumných institucí včetně Filosofického ústavu AV ČR. V reakci na současnou klimatickou, energetickou nebo migrační krizi budou společně hledat mechanismy, jak posílit odolnost společnosti vůči konfliktům a krizovým jevům. Více

Filosof Matyáš Havrda mezi deseti vědci, kteří převezmou prestižní titul „doktor věd“

Ve dvoraně Knihovny Akademie věd převezme dnes z rukou předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové diplomy vědeckého titulu „doktor věd“ 10 jeho nových nositelů. Mezi oceněnými je i pracovník Filosofického ústavu Akademie věd ČR Mgr. Matyáš Havrda, Ph.D., DSc. Více.

Petr Kitzler uveden do úřadu ředitele Filosofického ústavu

Svého nově zvoleného nástupce PhDr. Petra Kitzlera, Ph.D., DSc. dnes symbolicky uvedl k předsedkyni Akademie věd Evě Zažímalové stávající ředitel Filosofického ústavu Ondřej Ševeček. Pozici šéfa pracoviště Ševeček opouští po deseti letech, ve Filosofickém ústavu bude působit i nadále. Petr Kitzler se svého úřadu oficiálně ujme 2. října 2023. Více

Vzniká nová knižní řada nakladatelství Brepols věnovaná intelektuální praxi pozdně středověkých a raně novověkých univerzit

Nová řada nakladatelství Brepols IPAIntellectual Practice and Thought at Late Medieval And Early Modern Universities, spravovaná výzkumnou skupinou ERC-ACADEMIA/TRIPTIC-EU, se zaměřuje na dějiny myšlení a akademické praxe na středověkých a raně novověkých univerzitách ve 14. – 16. století. Důraz klade na filosofii a přírodní vědy, včetně související univerzitní výuky, odborných debat a disputací. Editorem řady je Ota Pavlíček z FLÚ AV ČR, vedoucí výzkumného projektu ERC ACADEMIA spadající pod výzkumnou skupinu TRIPTIC-EU věnovanou mezioborovému zkoumání filozofické, textové a intelektuální kultury na starších univerzitách. Řada je plně recenzovaná a návrhy na knižní projekty jsou vítány. Více

K čemu je společenská odolnost a co se stane, když chybí?

Jak může výzkum odolnosti zvýšit kvalitu života? Jak může vyloučeným lokalitám prospět podpora kultury, vzdělávání a vědy? Otázky pro filosofa Martina Nitscheho z Filosofického ústavu, který se společenskou odolností zabývá v rámci Strategie Akademie věd 21. V Hovorech Petra Viziny na ČRo Plus.

Za profesorem Petrem Sommerem

Hold vynikajícímu historikovi a archeologovi prof. Petru Sommerovi (30. 11. 1949 –⁠ 12. 8. 2023) přišli včera do Kavárny Na Boršově vzdát spolupracovníci, přátelé a kolegové. Speciální vzpomínku mu během setkání věnovali historik Christian Lübke, filosof Pavel Baran a medievisté František Šmahel, Martin Nodl a Pavel Soukup.

Komenského díla budou nově vycházet v němčině

Podpisem smlouvy o spolupráci dnes (5. září) stvrdili vznik velkého česko-německého projektu zástupci Filosofického ústavu Akademie věd ČR, Deutsche Comenius Gessellschaft a Comenius-Forschungsstelle (Alanus Hochschulle). Díla Jana Amose Komenského začnou díky tomu vycházet v nových německých překladech. Více 

Aktualizovaný knihovní řád

Aktualizovaný Knihovní řád Knihovny Filosofického ústavu je přístupný v české i anglické verzi.

Interakce mezi filosofií a psychologií

O tématech 30. ročníku konference Evropské společnosti pro filosofii a psychologii, spolupořádané Filosofickým ústavem AV ČR v Praze, hovořil v rozhlasovém vysílání ČRo Plus Juraj Hvorecký (30. 8. v čase 8:47). 

https://lekarnapodstrani.com/