underlineallarticles

archiv aktualit

Vzdálenější budoucnost než v reklamách automobilek

Na otázky, které vyvolává chování autonomních vozidel, odpovídá na portálu zdopravy.cz a v novém podcastu tamtéž člen etické komise ministerstva dopravy, filosof Juraj Hvorecký (Oddělení etiky a aplikované filosofie FLÚ AV ČR). 

Střední Evropa a rizika totalitarismu

O fenoménu střední Evropy v nynějším kontextu rizik totalitarismu se nad monografií autorky Otilie Dhand Idea střední Evropy – geopolitika, kultura a regionální identita zamýšlí filosof Miloslav Bednář v Nové orientaci deníku Forum24.

Rozloučení s Jiřím Pecharem

S lítostí si dovolujeme informovat, že v pondělí 22. srpna nás ve věku 93 let opustil vzácný kolega doc. Jiří Pechar. Ve Filosofickém ústavu působil od roku 1990 jako vědecký pracovník a později jako vedoucí Oddělení současné kontinentální filosofie. Více.

Kdo je tady nacista?

Nad unikátními rysy války na Ukrajině se v rubrice Nová Orientace deníku Forum24 zamýšlí ukrajinský historik a filosof Volodymyr Volkovskyj. Autor působí při Collegiu Europaeu FF UK & FLÚ AV ČR od dubna 2022 v rámci programu Researchers at Risk.

Chceme to jen přežít?

Žijeme v období zřetězených krizí. Nad tím, jak se k dnešku postavit v osobní rovině a jak o něm uvažovat, se v magazínu Vogue zamýšlí filosofka Alice Koubová (Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR). Celý článek si se svolením redakce můžete přečíst ZDE.

Nad posláním Jednoty bratrské

O vizích Jana Amose Komenského a nadějích, které vkládal do Jednoty bratrské, hovoří na ČRo Vltava (čas 10:08) komeniolog Jiří Beneš (Kabinet pro klasická studia při FLÚ AV ČR).

Za odolnější evropskou společnost

Česká republika se 1. července 2022 ujala předsednictví Rady Evropské unie, na kterém se podílí také Akademie věd ČR a její pracoviště. Klíčovým tématům se podrobně věnuje časopis AB / Akademický bulletin. Kroky na podporu odolné společnosti napříč vědou, institucemi státní správy a veřejné sféry, v něm zmiňuje filosofka Alice Koubová. Více.

Vzpomínka na Václava Tomka

Ve věku nedožitých osmdesáti let nás v červenci opustil kolega a dlouholetý vědecký pracovník Oddělení moderní české filosofie PhDr. Václav Tomek, CSc. K jeho badatelským zájmům patřil především český a evropský anarchismus 19. – 20. století. Povědomí o anarchismu a jeho idejích vtiskl do celé řady monografií a odborných i popularizačních textů. V připravovaném čísle Filosofického časopisu na Václava Tomka vzpomíná Ondřej Slačálek. Více

Nové centrum slibuje etickou expertízu s konkrétním společenským dopadem

O poslání vznikajícího špičkového vědeckého pracoviště, které má od příštího roku začít fungovat při Filosofickém ústavu Akademie věd, hovoří na ČRo Plus (v čase 17:34) filosof Petr Urban. Tzv. Centrum pro environmentální a technologickou etiku - Praha (CETE-P) se zaměří na etické otázky spojené s klimatickou změnou, environmentální krizí a s rozvojem nových technologií a umělé inteligence.

V Česku vznikne mezinárodní výzkumné centrum zaměřené na environmentální a technologickou etiku

Systematický výzkum etických problémů spojených se změnou klimatu, vývojem umělé inteligence a nových technologií v Česku dosud chybí. Situaci má změnit nově vznikající mezinárodní výzkumné Centrum pro environmentální a technologickou etiku – Praha (CETE-P) při Filosofickém ústavu Akademie věd ČR. Na jeho zřízení a rozvoji se díky prestižnímu evropskému grantu udělenému Filosofickému ústavu Akademie věd bude podílet přední světový odborník na danou problematiku Mark Coeckelbergh z Vídeňské univerzity. Více