underlineallarticles

archiv aktualit

19 středoškoláků pro Otevřenou vědu

Nadchnout pro vědu mladé talenty si dal za svůj hlavní cíl projekt Otevřená Věda AV ČR. Díky němu se středoškoláci mohou stát akademickými badateli na zkoušku. Na stáž do Filosofického ústavu bylo letos přijato 19 studentů. Věnovat se budou antické tradici v české kultuře, neolatinistice, filosofii Jana Patočky, bioetice, filosofii odpovědného přístupu k jídlu, současné filosofii mysli i popularizaci filosofie jako takové.

Věda a technologie v mimořádných situacích. Téma pro časopis Teorie vědy

Šíření covid-19 v některých případech významně zasáhlo do běžného režimu vědecké práce. Nové výzvy infekce představovala také pro zažitá „pravidla“ vývoje a využití technologií. Cílem tematického čísla TEORIE VĚDY je proto věnovat se z perspektivy studií vědy a technologií otázce, co je to ve vztahu k vědě "mimořádná situace". Výzva autorům k zasílání příspěvků.

Návrat k rajskému stavu. Rozhovor s komeniologem Vladimírem Urbánkem

O myšlenkové originalitě i dobrodružstvích Jana Amose Komenského v rozhovoru s historikem a předním znalcem jeho díla i života Vladimírem Urbánkem (Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR). V časopisu Interview.

Stoická etika, myšlení pro turbulentní dobu

Zamyšlení nad tím, co z původního stoického učení se úspěšně promítá do světa seberozvoje třetího tisíciletí, nabízí v DeníkuN hned několik filozofů, včetně Vladimíra Mikeše (Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR).

Mezi filosofií, lékařstvím a vědou: Ohlédnutí za konferencí k biomedicínskému výzkumu

Které filozofické otázky patří v biomedicínském výzkumu k těm nejpalčivějším a proč je důležité, aby hledání odpovědí na ně bylo výsledkem spolupráce různých vědních disciplín? Projděte si příspěvky domácích a zahraničních výzkumníků z podzimní konference zaměřené na konceptuální a metodologické aspekty biomedicínského výzkumu na našem YouTube kanálu. Více 

Rozšířili jsme doktorandskou spolupráci s univerzitami!

Filosofický ústav AV ČR rozšířil v uplynulém roce dohody o spolupráci při realizaci doktorských studijních programů a školení doktorandů s Univerzitou Karlovou v Praze, Masarykovou univerzitou v Brně, Univerzitou Lipsko a Leibnizovým ústavem pro dějiny a kulturu východní Evropy.

Soumrak rozumu na ČT24

Soumraku rozumu se neubránilo ani 20. století, ačkoli si na něm tolik zakládalo. Ušetřeni ho nezůstáváme ani dnes. Nejen o tom, jak si utvořit relevantní obraz o skutečnosti a jaké nástrahy je přitom potřeba vzít v potaz, hovořili ve Fokusu Václava Moravce na ČT24 filozof Václav Němec (Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR), psychiatr a publicista Cyril Höschl a strukturní virolog Pavel Plevka.

Ohlédnutí za rokem 2020

Malé ohlédnutí za uplynulým rokem 2020 ve Filosofickém ústavu AV ČR a přání, aby slovo „pozitivní“ bylo opět spojováno především s představou něčeho dobrého.

Human enhacement a budoucnost

Rozhovor o etice vylepšování člověka, technooptimismu, osobní identitě, singularitě, nesmrtelnosti, sexbotech i kybervojácích s Tomášem Hříbkem (Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR) a Davidem Černým (Ústav státu a práva AV ČR). V podcastu časopisu Reflex.