underlineallarticles

archiv aktualit

Počítačové hry ve výuce dějepisu. Proč ano a jak?

Rozhovor s herním historikem Janem KremeremCentra medievistických studií FLÚ AV ČR a Katedry dějin a didaktiky dějepisu PedF UK o přednostech digitálních historických her, vhodně vybraných a správně použitých ve výuce dějepisu. Na Eduzin.cz

Přednáška amerického filosofa Gregga Lamberta ze záznamu

Nedávno proslovenou přednášku ´The Creation of Concepts: Freud, Kant, Deleuze´ můžete sledovat na našem youtube kanálu. Více o přednášce.

Krize ve spirále kontroly

O resilienci ve světle protikladů s filosofkou Alicí Koubovou a socioložkou Annou Durnovou. Sledujte další díl podcastu Sylva sylvarum, vznikajícího v rámci výzkumného programu #StrategieAV21 Odolná společnost pro 21. století. 

Zavádění autonomní mobility: výhledy, otázky, rizika

Nejdiskutovanější etická dilemata i rizika, na která odborníci narážejí při hledání principů pro možné zavádění provozu autonomních vozidel, komentuje v článku MfDnes (využito se svolením redakce) a na portálu Z dopravy.cz filosof Juraj Hvorecký (Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR). 

Můj život s Komenským

V rozhlasové sondě do života a myšlenek českého barokního filosofa a pedagoga hovoří na ČRo Vltava (v čase 20.22) Vladimír UrbánekOddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR.

Svoboda 1945

O historické digitální adventuře z dílny Charles Games, odehrávající se po 2. světové válce v českém pohraničí, hovoří pro německý rozhlas herní historik Jan Kremer z Centra medievistických studií FLÚ AV ČR a FF UK

Technologie jako médium existence

Rozhovor s filosofem Martinem Ritterem (Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR) o jeho výzkumném projektu zaměřeném na soužití člověka a technologií i o zkušenostech s účastí v programu MSCA (Marie Skłodowska-Curie Actions) čtěte na portálu Věda výzkum

Vzniká nová česko-německá výzkumná platforma pro humanitní a společenské vědy. Koordinátorem spolupráce za českou stranu je Filosofický ústav AV ČR

Nová platforma nazvaná Leibniz GWZO Prague má fungovat jako prostředník mezi německými a českými výzkumnými, pedagogickými i kulturními institucemi a propojovat vědce. Jejím cílem je posílit trvalou spolupráci mezi Akademií věd ČR a jejím německým protějškem ve spolkové zemi Sasko, Leibnizovou společností (Leibniz-Gemeinschaft). Více

Svět knihy 2021

Mezinárodní knižní veletrh se letos uskuteční ve dnech 23.-26. září na Výstavišti Praha. Práce z oboru filosofie a příbuzných humanitních disciplín, stejně jako nejlepší svazky z tradice evropské filosofie a teologie představí nakladatelství Filosofia spolu s edičním oddělením OIKOYMENH. Nabízené knihy z Filosofie tradičně se slevou 25 %.

Výstavu PARLAMENT! podpoří popularizační přednášky našich badatelů

Výstavu v Národním památníku na Vítkově věnovanou vývoji parlamentní kultury v našich zemích mezi lety 1848–1992 doprovodí od 9. září do 14. října cyklus popularizačních přednášek. Zaměří se například na politické reformy 1968, pojetí politiky ve středoevropském disentu, význam pojmu liberální demokracie či Masarykovo pojetí humanity. Výstava Parlament! připravená ve spolupráci s FLÚ AV ČR potrvá do 17. října.