underlineallarticles

archiv aktualit.

Hledáme vedoucí/ho Kabinetu pro klasická studia

Vypisujeme výběrové řízení na pozici vědecké pracovnice / vědeckého pracovníka do vedení Kabinetu pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR s nástupem k 1. 1. 2024. Přihlášku spolu s dalšími požadovanými dokumenty prosíme zasílejte e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo doporučeně na adresu: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., sekretariát ředitele, Jilská 1, 110 00 Praha 1, případně předejte přímo do podatelny ústavu nejpozději do pondělí 13. listopadu 2023. Podrobně o inzerované pozici.

Petr Kitzler uveden do úřadu ředitele Filosofického ústavu

Svého nově zvoleného nástupce PhDr. Petra Kitzlera, Ph.D., DSc. dnes symbolicky uvedl k předsedkyni Akademie věd Evě Zažímalové stávající ředitel Filosofického ústavu Ondřej Ševeček. Pozici šéfa pracoviště Ševeček opouští po deseti letech, ve Filosofickém ústavu bude působit i nadále. Petr Kitzler se svého úřadu oficiálně ujme 2. října 2023. Více

Vzniká nová knižní řada nakladatelství Brepols věnovaná intelektuální praxi pozdně středověkých a raně novověkých univerzit

Nová řada nakladatelství Brepols IPAIntellectual Practice and Thought at Late Medieval And Early Modern Universities, spravovaná výzkumnou skupinou ERC-ACADEMIA/TRIPTIC-EU, se zaměřuje na dějiny myšlení a akademické praxe na středověkých a raně novověkých univerzitách ve 14. – 16. století. Důraz klade na filosofii a přírodní vědy, včetně související univerzitní výuky, odborných debat a disputací. Editorem řady je Ota Pavlíček z FLÚ AV ČR, vedoucí výzkumného projektu ERC ACADEMIA spadající pod výzkumnou skupinu TRIPTIC-EU věnovanou mezioborovému zkoumání filozofické, textové a intelektuální kultury na starších univerzitách. Řada je plně recenzovaná a návrhy na knižní projekty jsou vítány. Více

K čemu je společenská odolnost a co se stane, když chybí?

Jak může výzkum odolnosti zvýšit kvalitu života? Jak může vyloučeným lokalitám prospět podpora kultury, vzdělávání a vědy? Otázky pro filosofa Martina Nitscheho z Filosofického ústavu, který se společenskou odolností zabývá v rámci Strategie Akademie věd 21. V Hovorech Petra Viziny na ČRo Plus.

CETE-P Vacancy: Research Team Leader in Environmental and/or Technology Ethics

The Center for Environmental and Technology Ethics - Prague (CETE-P) – based at the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences and funded by the EU Horizon Europe programme ERA Chairs – is seeking to appoint an established scholar of international standing to a permanent research position in environmental ethics and/or technology ethics (with preference for a person who can combine both). The application with attachments please deliver via email by 30 November 2023 to Petra Zakostelecka at Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Detailed information | Download version

CETE-P Vacancy: PhD Level Research Position in environmental and/or technology ethics

CETE-P – a newly created research center based at the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences, established in collaboration with the ERA Chair Holder prof. Mark Coeckelbergh – is seeking to appoint a graduate in philosophy or neighboring disciplines to a PhD Level Research Position with focus on environmental ethics and/or technology ethics. The application with attachments please deliver via email by 30 November 2023 to Petra Zakostelecka at Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Detailed information | Download version

Za profesorem Petrem Sommerem

Hold vynikajícímu historikovi a archeologovi prof. Petru Sommerovi (30. 11. 1949 –⁠ 12. 8. 2023) přišli včera do Kavárny Na Boršově vzdát spolupracovníci, přátelé a kolegové. Speciální vzpomínku mu během setkání věnovali historik Christian Lübke, filosof Pavel Baran a medievisté František Šmahel, Martin Nodl a Pavel Soukup.

Komenského díla budou nově vycházet v němčině

Podpisem smlouvy o spolupráci dnes (5. září) stvrdili vznik velkého česko-německého projektu zástupci Filosofického ústavu Akademie věd ČR, Deutsche Comenius Gessellschaft a Comenius-Forschungsstelle (Alanus Hochschulle). Díla Jana Amose Komenského začnou díky tomu vycházet v nových německých překladech. Více 

Aktualizovaný knihovní řád

Aktualizovaný Knihovní řád Knihovny Filosofického ústavu je přístupný v české i anglické verzi.

Interakce mezi filosofií a psychologií

O tématech 30. ročníku konference Evropské společnosti pro filosofii a psychologii, spolupořádané Filosofickým ústavem AV ČR v Praze, hovořil v rozhlasovém vysílání ČRo Plus Juraj Hvorecký (30. 8. v čase 8:47).