underlineallarticles

archiv aktualit

Doktorský program Filozofie výchovy a vzdělávání

Filosofický ústav AV ČR ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze společně realizují doktorský studijní program Filozofie výchovy a vzdělávání. Program studentům umožňuje zapojit se do projektů obou pracovišť, zvolit si z nich školitele a realizovat část studia na domovské univerzitě a část ve FLÚ AV ČR. Termín podání přihlášek je 30. 4. 2021. Bližší informace ZDE. Leták ke stažení.

Zemřel profesor Pavel Oliva

V pátek 5. března 2021 zemřel ve věku 97 let prof. Pavel Oliva ((23. 11. 1923 - 5. 3. 2021), doyen české klasické filologie, světově uznávaný historik antického starověku a profesor Karlovy univerzity v Praze. Značnou část svého profesního života spojil s dnešní Akademií věd ČR, zejména pak s dnešním Kabinetem pro klasická studia FLÚ AV ČR. Více.  

Doktorský program Latinská medievistika a novolatinská studia

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze letos přijme první studenty doktorského programu Latinská medievistika a novolatinská studia, který byl akreditován v roce 2020 ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR. Termín podání přihlášek je 30. 4. 2021. Bližší informace k tomuto i dalším doktorským studijním programům akreditovaným ve spolupráci s FLÚ ZDE.

Spolupráce Filosofického ústavu s University of Illinois Urbana-Champaign

Filosofický ústav AV ČR navázal spolupráci s americkou University of Illinois Urbana-Champaign. Vybraní studenti americké univerzity v tomto semestru absolvují virtuální stáže v Kabinetu pro studium vědy, techniky a společnosti a v Kabinetu pro klasická studia FLÚ AV ČR. Více.

Za Janem Sokolem: Komplikované dokázat říci jednoduše

O jeho pestrém životě bylo v posledních dnech napsáno mnohé. Během své akademické kariéry ovlivnil tisíce studentů. To, co předal, zůstává i po jeho odchodu. Na Jana Sokola vzpomínají filosofové Jan Bierhanzl a Karel Novotný (Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR). Více

Pandemie covidu-19 jako bod obratu

Pandemie covidu-19 jako bod obratu neboli proč neoliberální kapitalismus není fraška, nýbrž tragédie. Text filosofa Michaela Hausera (Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR) je jednou z esejí nové knihy Pandemie covid-19: konec neoliberální globalizace? editorek Ilony Švihlíkové a Veroniky Sušové-Salminen. Sborník se na pandemii dívá z pohledu ekonomie, ekologie, filozofie, sociologie, kulturologie, politologie i historické vědy. 

Ženy ve vědě/ Women in Science

Jak zvládaly v uplynulém roce skloubit badatelskou práci s osobním životem v podmínkách Covid-19? Vítězily ve vědeckých soutěžích, obstály při schvalování grantů, psaly knihy, praly se s domácí výukou. U příležitosti Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě představujeme několik badatelek FLÚ AV ČR

Češi a český stát: rozvod se Západem?

O Češích a jejich vztahu k Západu, specifické západní sebenenávisti, české identitě i postojích Čechů k evropské integraci. V rozhovoru s historikem a filosofem Petrem Hlaváčkem (Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR). Vyšlo též v polském časopise Teologija Polityczna.

Workshop Thinking Left Dissent ze záznamu

Nedávný workshop organizovaný redakčním okruhem časopisu Kontradikce upozorňuje na disidentské koncepty, které vycházejí z jiných než liberálně pojímaných intelektuálních tradic. Pusťte si na youtube.

Kosík, Sviták a ti další

V podcastu Kolaps #27 deníku A2Alarm hovoří Jan Mervart a Jiří Růžička (Oddělení moderní české filosofie, FLÚ AV ČR) o reakci československé stranické inteligence na konec stalinismu, jejích snahách znovu promyslet socialismus a o své nedávno vydané knize věnované právě myšlení poststalinské modernity.