underlineallarticles

archiv aktualit

Připomínáme si 30. výročí založení Centra pro teoretická studia

Letos je to 30 let, co Centrum pro teoretická studia (CTS), společné pracoviště Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy, provozuje teoretický výzkum v různých disciplínách exaktních, přírodních i společenských věd.

Primární cíl vzdělání je kultivace člověka

Videorozhovor s filozofem Petrem Dvořákem o univerzitní autonomii, možnostech zvyšování kvality výuky a výzkumu či univerzitní kultuře. V pořadu „Idea univerzity“ MUNI v Brně.

Stáž je skvělá příležitost zkusit si práci ve vědecké instituci

Přinášíme rozhovor se dvěma studentkami, které v letošním roce absolvují v Centru medievistických studií středoškolskou stáž v rámci programu Otevřená věda. Právě v říjnu probíhá registrace témat stáží na rok 2021 a věříme, že nabídka podpořit talentované středoškolské studenty se zájmem o vědu osloví i další vědecké pracovníky Filosofického ústavu AV ČR. Více informací o stážích na http://www.otevrenaveda.cz.

Propojení oborů ovlivňujících biomedicínu je klíčem úspěchu pro další lékařskou praxi

Biomedicínský výzkum a medicína vůbec obsahuje mnoho konceptuálních otázek. Proč je důležité, aby hledání odpovědí na ně bylo výsledkem spolupráce různých vědních disciplín a efektivně přispívalo základnímu výzkumu i lékařské praxi, chce ukázat mezinárodní konference zaměřená na konceptuální a metodologické aspekty biomedicínského výzkumu, kterou organizuje 28.-30. října online Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR. 

Ivan Chvatík oceněn za celoživotní badatelskou práci

Předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová jmenovala filosofa Ivana Chvatíka (Archiv Jana Patočky, FLÚ AV ČR) emeritním vědeckým pracovníkem za celoživotní úspěšnou práci spjatou s uchováním, zpřístupněním a šířením myšlenek a díla profesora Jana Patočky.   

S Alicí Koubovou o etické kultuře ve státní správě

Etická kultura ve státní správě je v mnoha evropských zemích považována za klíčovou oblast, které je věnována soustavná pozornost. O příkladu dobré praxe z Finska hovoří v aktuálním vydání časopisu Veřejná správa Alice Koubová (Oddělení současné kontinentální filosofie, FLÚ AV ČR). Více

Ansten Mørch Klev mezi držiteli prémie Lumina Quaeruntur

Akademie věd ČR pokračuje ve velkorysém programu podpory perspektivních vědců a vědkyň mladší a střední generace, kteří mohou díky prémii založit vlastní výzkumné týmy. K sedmi oceněným patří i Ansten Mørch Klev, Ph.D. (Oddělení logiky FLÚ AV ČR) s projektem na pomezí filozofie a matematiky. Více

Etika ve veřejné správě zasluhuje zvýšenou pozornost

Filosof Petr Urban (Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR) se zkušeností starosty obce se věnuje výzkumnému projektu zaměřenému na stav etiky ve veřejné správě. Rozhovor k tématu vyšel v odborném časopisu Veřejná správa.

Záznam debaty Sociální sítě a nová média

Záznam debaty Sociální sítě a nová média: očekávání a realita, kterou pořádala platforma Akademické fórum 18. 9. 2020.

Marek Hrubec v reportáži o základním příjmu

Reportáž s docentem Markem Hrubcem z Centra globálních studií FLÚ AV ČR věnovanou všeobecnému základnímu příjmu nedávno odvysílala TV Nova. Více v dalším textu.