underlineallarticles

archiv aktualit.

Přechodné uzavření Knihovny Filosofického ústavu

V týdnu od 28. 8. do 1. 9. 2023 bude Knihovna Filosofického ústavu z důvodu plánovaného úklidu depozitářů a studovny uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Za hranou viděného

Filosof Martin Nitsche si v podcastu Na dotek povídal s Petrem Vizinou o nedávné výstavě výtvarnice Jitky Svobodové, o průhledech do jiných vrstev prožívání, ale také o interdisciplinaritě nebo společenské odolnosti, jíž se mimo jiné věnuje v rámci svého působení ve Filosofickém ústavu Akademie věd ČR.

Za prof. Petrem Sommerem (1949–2023)

S hlubokou lítostí oznamujeme, že v sobotu 12. srpna 2023 zemřel prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc., významný český archeolog a historik, nositel ocenění Česká hlava. Připojujeme vzpomínku jeho blízkých spolupracovníků. Více

Historická znalost nebo fabulace?

O podávání dějin přitažlivým způsobem a populistických prezentacích středověku spojovaných v současné české kultuře s politickou krajní pravicí hovořil v podcastu Kolaps odborník na středověk Martin Šorm z Centra medievistických studií při Filosofickém ústavu AV ČR.

Neztratit historické povědomí o západní filosofické tradici

Rozhovor s filosofem Jiřím Chotašem z Oddělení pro studium novověké racionality Filosofického ústavu AV ČR a místopředsedu spolku OIKOYMENH o cestě filosofických a teologických knih ke čtenářům, historii Nakladatelství Oikoymenh a jeho spolupráci s Filosofickým ústavem, o časopisu Reflexe i o vnímání současné české filosofie a jejím místě v evropském kontextu. Celý rozhovor

Vykalkulovaná nenávist a řeč jako zbraň

Nenávistné komentáře nejenže ubližují, stanovují také novou normu vyjadřování, varuje filosof jazyka Tomáš Koblížek. Poslechněte si jej v pořadu Jak to vidí na Dvojce Českého rozhlasu. 

Přicházet věcem na kloub

Rozhovor s logikem Jaroslavem Peregrinem o jeho cestě k filosofii, normativitě a otázkách mimo záběr vědy.

Dvojitá slepá skvrna

Kyjevský filosof a historik Volodymyr Volkovskyj zakotvil po začátku ruské agrese v Česku, kde aktuálně působí při Filosofickém ústavu AV ČR. V rozhovoru pro Seznam Zprávy popsal kořeny rozpínavosti Ruska i to, co Ukrajinu čeká po válce.  

Propaganda včera a dnes

Nový díl podcastu Vlákna se socioložkou Paulínou Tabery a kunsthistoričkou Evou Skopalovou se věnuje propagandě, roli umění při jejím potírání i odolnosti vůči dezinformacím a konspiračním teoriím. Podcast vzniká v rámci výzkumného programu #StrategieAV21 Odolná společnost pro 21. století, zaštiťovaného Filosofickým ústavem AV ČR. 

Zemřela filosofka Irena Šnebergová

S lítostí oznamujeme, že ve věku nedožitých 93 let zemřela naše dlouholetá kolegyně Irena Šnebergová. Svůj odborný zájem směřovala k dějinám české a evropské filosofie, zejména k filosofické problematice českého hegelianismu 40. let 19. století a k filosofii Martina Heideggera. Obsáhlejší vzpomínku jí ve Filosofickém časopise věnuje Ivan Landa.