underlineallarticles

archiv aktualit

Vzdělání jako most k porozumění mezi národy

Vladimír Urbánek (Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR) hovořil v diskusním pořadu rozhlasové stanice BBC 4, věnovaném J. A. Komenskému. S Melvynem Braggem a dalšími hosty: Howardem Hotsonem (University of Oxford) a Suzannou Ivanic (University of Kent).

Stop Predatory Practices

Nová iniciativa šíří osvětu o predátorském publikování a učí výzkumníky a knihovníky, jak být na pozoru před nedůvěryhodnými vydavateli, publikacemi či konferencemi. Rozhovor se zakladatelkou projektu Terezou Šímovou z Filosofického ústavu AV ČR na portálu Vědavýzkum.cz 

Jen sám za sebe žít nelze

Rozhovor s Alicí Koubovou z Oddělení současné kontinentální filosofie, FLÚ AV ČR v Salonu Práva a na Novinky.cz o performativní filosofii, kulturní zkušenosti a vnímání subjektivity na pozadí její knihy Myslet z druhého místa

Setkání česko-německé výzkumné platformy otevře nové možnosti studentům doktorského studia

Zástupci Filosofického ústavu AV ČR a Leibnizova ústavu pro dějiny a kulturu východní Evropy (GWZO), koordinující česko-německou platformu výzkumné spolupráce, se koncem dubna setkali v Praze. Více. 

Etika vědecké práce nesmí být ohrožena

Rada Filosofického ústavu se na svém řádném zasedání dne 4. května 2022 seznámila se stanoviskem Komise pro etiku vědecké práce AV ČR k některým vědeckým aktivitám doc. Marka Hrubce. Po podrobné diskusi dospěla Rada FLÚ jednomyslně k usnesení, které si můžete přečíst ZDE.

Medaile za čtvrtstoletí ve službách české filosofie

Za mimořádný přínos (nejen) české filosofii a budování mezinárodního renomé Patočkova archivu obdržel Hans Rainer Sepp pamětní medaili Jana Patočky, kterou Akademie věd ČR uděluje k ocenění výsledků práce českých a zahraničních vědců a též osob podporujících rozvoj vědy. Více.

Rusko bez elit jako surovinový a ekonomický apendix Číny

Historik a filosof Petr Hlaváček (Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR) byl hostem Barbory Tachecí v pořadu Osobnost Plus 

Prof. Petr Koťátko slavnostně převzal Dobrovského medaili

Čestnou oborovou medaili za zásluhy ve filosofických a filologických vědách udělila předsedkyně Akademie věd prof. Petru Koťátkovi (Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR) již v roce 2020. Slavnostní předání se kvůli proticovidovým opatřením uskutečnilo až letos v dubnu. Petr Koťátko je považován za zásadní postavu české i světové analytické filosofie jazyka. Více.

Jak se tvoří odolná společnost?

Jednou z priorit nadcházejícího půlročního předsednictví Česka v Evropské Unii je i zvýšení společenské odolnosti. Díky ní by společnost měla lépe čelit krizím a nečekaným událostem. O tématu s filosofkou Alicí Koubovou (Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR) ve Studiu 6 na ČT24 (záznam v čase 1:37:47).

Výzkumníci v ohrožení nastoupí na stáže ve FLÚ

Filosofický ústav AV ČR přivítal na své půdě v průběhu dubna dva ukrajinské badatele. Třetí výzkumnice zahájí svou stáž v květnu. Podporu prvních 22 žádostí ukrajinských vědkyň a vědců o stáž na pracovištích AV ČR schválila Akademická rada minulý týden v rámci programu Researchers at Risk. Představujeme nové ukrajinské kolegy a kolegyni.