underlineallarticles

archiv aktualit

E-shop Filosofického ústavu znovu spuštěn

Upozorňujeme naše milé čtenářky a čtenáře, že knihy z produkce nakladatelství Filosofia můžete znovu objednávat online přes e-shop Filosofického ústavu

Udělení titulu doktor věd Matyáši Havrdovi

Vědecká rada Akademie věd ČR na svém včerejším zasedání schválila udělení titulu doktor věd ve filologických vědách Mgr. Matyáši Havrdovi, Ph.D., DSc. Disertační práci věnoval starověkému lékaři a filozofovi Galénovi z Pergama a jeho metodě vědeckého bádání v medicínských oblastech, zejména fyziologii, terapii a farmakologii. Více.  

Rok války na Ukrajině: bod zlomu

"Rok války na Ukrajině je zlomovým momentem a také zrcadlem nastaveným Evropě, která se nemůže tvářit, že se jí válka netýká... Ukrajinci nám ukazují, že jsou hodnoty, za které stojí umírat." Více v sestřihu rozhovoru s Petrem Hlaváčkem, pořízeným Akademií věd ČR. 

Společné usnesení ředitelek a ředitelů pracovišť Akademie věd ČR z oblasti humanitních a společenských věd ke kritické situaci v odměňování pracovníků a pracovnic v humanitních a společenskovědních oborech

Sedmnáct ředitelů a ředitelek pracovišť Akademie věd ČR z oblasti humanitních a společenských věd se ve společném usnesení obrátilo na ministryni pro vědu, výzkum a inovace Helenu Langšádlovou s žádostí o řešení neúnosné mzdové a finanční situace v oblasti výzkumu (nejen) v humanitních a společenských vědách. Zároveň deklarovalo plnou připravenost k aktivní spolupráci při hledání možného řešení. Více

Kdyby si mě robot vzal

Stejnojmenný název nese aktuální díl podcastu Sylva sylvarum. Filosof Joff Bradley v něm hovoří o rozšiřujícím se fenoménu hikikomori, který představuje člověka uzavřeného před společností. Proč hikikomori ve světě stále přibývá? Žilo by se těmto lidem lépe ve společnosti robotů, jak se někteří z nich domnívají? Pusťte si.

Žijeme v počítačové simulaci?

Nad knihou Reality+ australsko-amerického filozofa Davida Chalmerse a nad tradičními filosofickými otázkami postavenými do nového světla, k jejichž zodpovězení titul vybízí, se v Deníku N zamýšlí prof. Jaroslav Peregrin.

Rizika štěpení české společnosti

O tom, jaké nebezpečí hrozí rozdělené české společnosti a jak by prezident mohl přispět k jejímu stmelení, hovoří v rozhovoru pro Seznam Zprávy Ondřej Lánský, vedoucí Oddělení politické filosofie a výzkumu globalizace Filosofického ústavu AV ČR a také Katedry občanské výchovy a filosofie na Pedagogické fakultě UK. Současně je zapojen i do činnosti Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI).

Otevřeli jsme mezinárodní výzkumné pracoviště věnované etice

Při Filosofickém ústavu AV ČR včera oficiálně zahájilo činnost mezinárodní výzkumné centrum, které bude řešit etické otázky související s využíváním nových technologií a vztahem člověka k životnímu prostředí. Více.

Zora Hesová: Válka nás dokázala spojit, v prezidentské kampani ale polarizuje

Zora Hesová z Oddělení politické filosofie a výzkumu globalizace FLÚ AV ČR byla hostem Českého rozhlasu v pořadu Osobnost Plus Barbory Tachecí.

Respekt jako norma

Jakou roli mohou v krizích sehrát politici, vysvětlují ve Studiu Leonardo Českého rozhlasu Plus filozofka Alice Koubová a politoložka Petra Guasti.