underlineallarticles

archiv aktualit

Jak se stát společností odolnou vůči krizím bude řešit mezinárodní konference

V Praze se bude od pondělí 21. do středy 23. listopadu 2022 konat velká mezinárodní konference Facets of Resilience. Debatovat na ní budou odborníci z oblastí filozofie, politologie, sociologie, psychologie, ale také soudkyně Evropského soudu pro lidská práva a zástupci neziskového sektoru. Více.

Tisíc a padesát let pražského biskupství připomene mezinárodní konference

Založení samostatné pražské diecéze je vnímáno jako důležitý mezník v budování raného českého státu a v christianizaci jeho společnosti. Ve dnech 9. – 11. listopadu 2022 jej slavnostně připomene konference připravená společně Arcibiskupstvím pražským, Univerzitou Karlovou a Akademií věd České republiky, a to jako událost zásadně ovlivňující podobu české společnosti a jejího postavení v západní a střední (latinské) Evropě. Více

Nenávistné projevy v české společnosti pohledem výzkumů, politiky i neziskových organizací

Nedávná střelba v bratislavském LGBT baru názorně poukázala na možné důsledky vystupňovaných nenávistných projevů vůči sociálním menšinám. Téma hate speech představuje závažný problém nejen pro samotné oběti, ale i pro společnost jako takovou. Jak těmto rizikům účinně předcházet a jak se jim bránit, budou řešit politici společně s odborníky na právo, filosofii a psychologii. Více.

Nový podcast o etice autonomních vozidel a městech budoucnosti

Jízdu do budoucnosti přináší další epizoda Vědy na dosah. Tentokrát s Tomášem Hříbkem z Oddělení aplikované filosofie a etiky FLÚ AV ČR a Davidem ČernýmÚstavu státu a práva a Ústavu informatiky AV ČR, kteří jsou zároveň editory nedávno vydané publikace Autonomous Vehicle Ethics: the Trolley Problem and Beyond (Oxford University Press). Více

CO BY KDYBY?

Filosof Juraj Hvorecký, psycholog Filip Děchtěrenko a neuropsycholog Ondřej Bezdíček ve druhém vydání vědecké talk-show CO BY KDYBY? Tentokrát se zaměřením na neurovědu.

Historie v digitálních hrách

Historie lidstva je pro vývojáře počítačových her nevyčerpatelnou inspirací. O možné roli historických digitálních her při výuce dějepisu i v chápání toho, jak společnost historii konstruuje, hovořil ve Studiu 6 České televize Jan Kremer z Centra medievistických studií při FLÚ AV ČRZáznam v čase 51:57-59:00.

Ceny předsedkyně AV ČR za popularizaci vědy

Akademie věd ČR každý rok oceňuje přínos v oblasti rozvoje výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, včetně propagace nebo popularizace. Mezi letošími laureáty je i Petr Hlaváček z Filosofického ústavu AV ČR, který se věnuje kulturním, náboženským a intelektuálním dějinám – a zejména problematice evropské identity. Gratulujeme. Více.

Spolupráce s Občankáři.cz: škola má učit o věcech přemýšlet

Filosofický ústav podepsal memorandum o spolupráci s Asociací učitelů občanské výchovy a společenských věd, z. s. (Občankáři.cz). Účelem memoranda je prohloubit oboustranně prospěšnou spolupráci a přispět ke zkvalitnění výuky občanské výchovy, filosofie a společenských věd v systému českého školství. Níže přinášíme rozhovor se zakládajícími členkami asociace Terezou Vodičkovou a Irenou Eibenovou.

Navštivte nás během Týdne Akademie věd!

Týden Akademie věd, největší vědecký festival v Česku, se letos uskuteční v týdnu od 31. 10. do 6. 11. 2022. Filosofický ústav návštěvníkům nabídne komentovanou procházku, dramatizaci řeckého mýtu i klasické či méně klasické přednášky. Z našeho programu vybírejte ZDE. Soutěž

1200x444 72 dpi

Jak zachránit demokracii

Výzkumníci z řad sociologů, politologů, ekonomů, filozofů či mediálních odborníků v reakci na pandemickou, válečnou a energetickou krizi vytvořili instituci, která bude zkoumat a řešit rizika ohrožující demokratický systém v Česku. Článek o novém Národním institutu pro zkoumání systémových rizik přinesly všechny regionální mutace Deníku. Citována je i filosofka Alice Koubová z Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR