underlineallarticles

archiv aktualit

Jak pomoci?

Odkaz na informační portál Stojíme za Ukrajinou s prověřenými možnostmi, jak může pomoci každý z nás.

Ruští vědci proti válce na Ukrajině

Vedení Filosofického ústavu a předsednictvo Rady FLÚ AV ČR upozorňuje na silný protest proti vojenským operacím na Ukrajině, který vyjádřilo otevřeným dopisem na sedm stovek ruských akademiků a vědeckých žurnalistů. Více

Vedení Filosofického ústavu a předsednictvo Rady FLÚ podporuje svobodnou a nezávislou Ukrajinu

Filosofický ústav Akademie věd ČR odsuzuje akty agrese Ruské federace proti územní celistvosti Ukrajiny a podporuje prohlášení vedení Akademie věd k této věci. Zároveň bude ústav hledat způsoby, jak posílit podporu vysokoškolských studentů a akademických pracovníků z Ukrajiny. Průběžně aktualizované informace o podpoře Ukrajiny pracovišti Akademie věd ČR.

Rozhovor s autory knihy Příběhy slavných vil renesančního Říma

Článek o knize Jany Máchalové a Ivana Chvatíka Příběhy slavných vil renesančního Říma, doplněný o rozhovor s oběma autory, přinášejí Římské listy.

Fokus na aplikovanou filosofii a etiku

Od ledna 2022 začíná ve Filosofickém ústavu fungovat tým odborníků, kteří se zaměří na témata aktuálního společenského zájmu. Základními vymezenými oblastmi jejich zaměření jsou bioetika, administrativní etika, filosofie techniky a etika životního prostředí. Více

Český Livius Bohuslav Balbín

O jedné z nejvýznamnějších osobností českého baroka Bohuslavu Balbínovi hovoří v pořadu Historie.cs na ČT24 filolog Martin Svatoš (Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR) spolu s historičkou Ivanou Čornejovou a biologem a filosofem Stanislavem Komárkem. 

Svoboda ve věku klimatické změny

O svobodě ve věku klimatické změny a ve světě prostoupeném technologiemi se na pozadí nejnovější knihy belgického filosofa Marka Coeckelbergha zamýšlí v kulturním čtrnáctideníku A2 filosof a překladatel Martin Ritter (Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR). 

Přivoňte si ke starověku

O bílých místech receptur, využití a postupech voňavkářského umění ve starověkém Egyptě a Řecku se Seanem Coughlinem (Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR) v Magazínu Víkend DNES. 

Matematika

Kde všude ji můžeme najít? Jaký je vztah matematiky k umění a co spojuje matematické a filosofické myšlení? S doc. Alicí Koubovou (Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR) a řadou dalších hostů na téma matematika ve Fokusu Václava Moravce na ČT1.

Digitální hry s historickou tématikou – „pole badatelsky neorané“

Základní rysy historie ve hrách analyzuje v časopisu Historie – otázky – problémy historik Jan KremerCentra medievistických studií při FLÚ AV ČR. Historické digitální hry vnímá jako populární zrcadlo minulosti, předmět výzkumu i badatelský nástroj využitelný ve výuce.