underlineallarticles

archiv aktualit

Soumrak rozumu na ČT24

Soumraku rozumu se neubránilo ani 20. století, ačkoli si na něm tolik zakládalo. Ušetřeni ho nezůstáváme ani dnes. Nejen o tom, jak si utvořit relevantní obraz o skutečnosti a jaké nástrahy je přitom potřeba vzít v potaz, hovořili ve Fokusu Václava Moravce na ČT24 filozof Václav Němec (Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR), psychiatr a publicista Cyril Höschl a strukturní virolog Pavel Plevka.

Ohlédnutí za rokem 2020

Malé ohlédnutí za uplynulým rokem 2020 ve Filosofickém ústavu AV ČR a přání, aby slovo „pozitivní“ bylo opět spojováno především s představou něčeho dobrého.

Human enhacement a budoucnost

Rozhovor o etice vylepšování člověka, technooptimismu, osobní identitě, singularitě, nesmrtelnosti, sexbotech i kybervojácích s Tomášem Hříbkem (Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR) a Davidem Černým (Ústav státu a práva AV ČR). V podcastu časopisu Reflex.

Fenomén Střední Evropa

Jak se v rakousko-habsburském rozkročení mezi Západem a Východem zrodil nový geopolitický a kulturní fenomén jménem Střední Evropa, se dočtete v článku Petra Hlaváčka (Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR) na Forum 24.

Otevřená věda 2020: Cenu poroty získal tým stážistů pod vedením Václava Žůrka

Nadchnout mladé lidi pro vědu a ukázat jim, na čem se v Akademii věd ČR v současnosti pracuje, patří k hlavním cílům stáží pro talentované středoškolské studenty, které Akademie věd ČR pořádá pod hlavičkou Otevřené vědy. Výsledky svého bádání mladí vědci každoročně představují na závěrečné konferenci. Letos se uskutečnila online a zúčastnilo se jí 74 studentů. Cenu poroty pro oblast humanitních a společenských věd získal tým stážistů lektora Václava Žůrka z Centra medievistických studií FLÚ AV ČR.

Role divadla v době společenských a politických krizí

Na otázku, jakou roli hraje divadlo jako kulturní instituce v době společenských a politických krizí, odpovídali v pořadu Akcent na ČRo Vltava filosofka Alice Koubová (Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR), divadelní výzkumnice a kritička Agata Adamiecka-Sitek a maďarský dramaturg a univerzitní profesor Lászlo Upor.

Rozhovor s Petrem Koťátkem: Filozofické pohádky se psát nechystám

Letošním držitelem Čestné oborové medaile Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a filozofických vědách je Petr Koťátko. „Vnímám to jako velkou poctu – a když přemýšlím, k čemu ji vztáhnout, na prvním místě mě napadá moje pracoviště, oddělení analytické filozofie, které jsme s kolegy založili před třiceti lety, jako součást nově ustaveného Filosofického ústavu AV ČR,“ říká laureát. Celý rozhovor.

Fascinace jazykem a filosofií přinesla Petru Koťátkovi Čestnou oborovou medaili Josefa Dobrovského

Petr Koťátko (Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR) je letošním držitelem Čestné oborové medaile Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a filosofických vědách, kterou každoročně uděluje předsedkyně Akademie věd ČR. Jádro jeho badatelské práce tvoří výzkum na poli filosofie jazyka a teorie fikce. Zkoumání vztahu mezi fikčním a reálným světem zúročil i v literární tvorbě.

Účelná opatření, nebo zásah do svobody? Covid-19 z pohledu etiky

S Teresou Baron (Oddělení současné kontinentální filosofie, FLÚ AV ČR), členkou mezioborové výzkumné skupiny IRLaB (Interdisciplinary Research Lab for Bioethics) o proměně společnosti v kontextu nemoci covid-19 a jak by se k situaci měl postavit stát. Přečtěte si více o tom, jak do veřejné debaty na dané téma příspívají filozofové.