underlineallarticles

archiv aktualit.

Nezdary ruského vojenství v čase

Historik a filosof Petr Hlaváček diskutoval v pořadu Téma Plus Českého rozhlasu s Liborem Dvořákem o ruském válčení posledních dvou staletí - od Napoleonova tažení do Ruska až po Afghánistán a Čečnu. 

Vědci odhalují, jak voněla minulost

Výzkumným projektům Alchymie vůní Seana Coughlina z Filosofického ústavu AV ČR a Barbary Huber z Institutu Maxe Plancka v Jeně se věnuje článek na americkém serveru CNN.

Stipendia Nadačního fondu Františka Topiče pro rok 2023

Nadační fond Františka Topiče vypisuje tříměsíční stipendia na rok 2023 pro dokončení myšlenkově podnětných projektů se vztahem k českým dějinám a literatuře nebo filosofii pro uchazeče do 35 let. Uzávěrka žádostí je 30. dubna. Více informací.

K životnímu jubileu Josefa Zumra

Významné životní jubileum filosofa, historika a překladatele Josefa Zumra (*1928), připomnělo včerejší slavností setkání ve Filosofickém ústavu AV ČR, kde během svého života opakovaně působil, mimo jiné i jako ředitel. Josefu Zumrovi a jeho celoživotní práci, zaměřené především na dějiny filosofie a myšlení v českých zemích, se věnuje i speciální část právě vycházejícího Filosofického časopisu. Více

Strach a jak mu odolávat

Strach a rezilience jsou hlavními tématy aktuálního čísla magazínu A / Věda a výzkum. O možnostech posílení naší odolnosti vůči strachu a o významu pojmu rezilience v něm hovoří spolu s dalšími společenskými vědci a vědkyněmi doc. Alice Koubová, vedoucí výzkumného tématu Společenská odolnost v Národním institutu SYRI. Lze si poslechnout též jako audiočlánek.

Ukrajinský Sokrates a ruský útok na symboly ukrajinské vzdělanosti

Ukrajinský historik a filosof Volodymyr Volkovskyj, aktuálně působící ve Filosofickém ústavu AV ČR rozebírá ruské útoky na ukrajinskou identitu a její kulturní a intelektuální základy na příkladu zničení muzea význačného filosofa Hryhorije Savyče Skovoroda (1722–1794) Rusy. Více v jeho článku pro Forum 24. 

Středověk v nás

Komentář k současnému společenskému dění optikou středověké každodennosti nabídl historik a spisovatel Martin Nodl z Centra medievistických studií FF UK & FLÚ AV ČR, který byl hostem Nočního Mikrofóra na Dvojce Českého rozhlasu.

O hate speech, cenzuře a filozofii jazyka

Tomáš Koblížek z Oddělení analytické filosofie v podcastu Věda na dosah nahlíží nenávistný jazyk z filosofické perspektivy. Hovoří o dopadech cenzurních zásahů, významu pojmu hate speech a nebezpečnosti nenávistných projevů. Více. Odkaz na podcast.

Jak něco udělat pomocí knih

Záznam lednové Filosofické kavárny Kryštofa Boháčka věnované knize Johna Langshawa Austina Jak něco udělat pomocí slov. Hosty kavárny byli Marek Tomeček, Vít Gvoždiak, Tomáš Koblížek a Michaela Fikejzová. Záznam nabízí také ohlédnutí za knižní produckí nakladatelství Filosofia za loňský rok.   

Filosof a nepřátelská osoba Jan Patočka

O Janu Patočkovi hovořil v českém vysílání rakouského rozhlasu Jan Frei z Archivu Jana Patočky v Praze spolu s Ludgerem Hagedornem z Institut für die Wissenschaften vom Menschen ve Vídni.