underlineallarticles

archiv aktualit

O roli umělců z řad ruské emigrace v kultuře meziválečného Československa

V pořadu Akcent na Český rozhlas Vltava hovoří historik Petr Hlaváček z výzkumné skupiny pro dějiny evropského myšlení Collegium Europaeum při FLÚ AV ČR a FF UK a Jakub Hauser, autor nové knihy Sans Retour, Výtvarníci ruské emigrace v meziválečné Praze.

Basilejská kompaktáta jako unikátní kompromis

V čem tkví unikátnost basilejských kompaktát, coby kompromisu mezi katolickou církví a husity? Nejen o tom v rozhovoru s Adamem Pálkou z Centra medievistických studií při FLÚ AV ČR a FF UK na Radiu Wave.

Rozhovor s Ivanem Chvatíkem: Nevypouštět zdánlivě učenou mlhu

V mládí se rozhodl pro studium jaderné fyziky, asistoval při zavádění kybernetiky v komunistickém Československu, pak ale propadl filosofii. Rozhovor s Ivanem Chvatíkem, zakladatelem Archivu Jana Patočky při FLÚ AV ČR a spoluředitelem Centra pro teoretická studia o jednom z nejvýznamnějších českých filosofů, významných životních okamžicích, hledání moudrosti i aktuálních plánech. Celý rozhovor v Magazínu Reportér.

Doktorský studijní program Filozofie

Filosofický ústav AV ČR ve spolupráci s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích společně realizují doktorský studijní program Filozofie. Program studentům umožňuje zapojit se do projektů obou pracovišť, zvolit si z nich školitele a realizovat část studia na domovské univerzitě a část ve FLÚ AV ČR. Termín podání přihlášek je 30. 4. 2021. Bližší informace ZDE. Leták ke stažení.

Filosof M. Hauser v posledním filmovém dokumentu K. Vachka

Poslední filmový román Karla Vachka nazvaný Komunismus a síť aneb Konec zastupitelské demokracie prozkoumává současnou politiku, filosofii, náboženství i umění. Bilancuje společenský vývoj, hledá možnosti, jak učinit svět lepším místem k životu. Mezi osobnostmi, které přijali režisérovu výzvu k dialogu je i filosof Michael HauserOddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR.

Filip Vostal v Radě Evropské asociace pro studium vědy a technologií (EASST)

Filip Vostal z Kabinetu pro studium vědy, techniky a společnosti FLÚ AV ČR byl zvolen členem Rady EASST zastupující akademiky a výzkumné pracovníky z oblasti vědy, techniky a inovačních studií. Asociace sdružuje celou řadu přírodních, technických a společenskovědních oborů a jejím cílem je podporovat v rámci Evropy odborné studium vědy a techniky, jejich historického vývoje a úlohy ve společnosti. Více.

Doktorský program Filozofie výchovy a vzdělávání

Filosofický ústav AV ČR ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze společně realizují doktorský studijní program Filozofie výchovy a vzdělávání. Program studentům umožňuje zapojit se do projektů obou pracovišť, zvolit si z nich školitele a realizovat část studia na domovské univerzitě a část ve FLÚ AV ČR. Termín podání přihlášek je 30. 4. 2021. Bližší informace ZDE. Leták ke stažení.

Zemřel profesor Pavel Oliva

V pátek 5. března 2021 zemřel ve věku 97 let prof. Pavel Oliva ((23. 11. 1923 - 5. 3. 2021), doyen české klasické filologie, světově uznávaný historik antického starověku a profesor Karlovy univerzity v Praze. Značnou část svého profesního života spojil s dnešní Akademií věd ČR, zejména pak s dnešním Kabinetem pro klasická studia FLÚ AV ČR. Více.  

Doktorský program Latinská medievistika a novolatinská studia

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze letos přijme první studenty doktorského programu Latinská medievistika a novolatinská studia, který byl akreditován v roce 2020 ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR. Termín podání přihlášek je 30. 4. 2021. Bližší informace k tomuto i dalším doktorským studijním programům akreditovaným ve spolupráci s FLÚ ZDE.

Spolupráce Filosofického ústavu s University of Illinois Urbana-Champaign

Filosofický ústav AV ČR navázal spolupráci s americkou University of Illinois Urbana-Champaign. Vybraní studenti americké univerzity v tomto semestru absolvují virtuální stáže v Kabinetu pro studium vědy, techniky a společnosti a v Kabinetu pro klasická studia FLÚ AV ČR. Více.