underlineallarticles

archiv aktualit

Vědcům žádajícím o grant ERC nově pomůže expertní skupina.

Vznik expertní skupiny, která bude žádosti o ERC grant aktivně podporovat, stvrdili v minulých dnech předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová a rektor UK Tomáš Zima. Granty ERC se udělují začínajícím i zavedeným vědcům, kritéria jsou však náročná. Z Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR loni získal startovní ERC grant historik filosofie Ota Pavlíček s projektem Academia.

Pavel Baran prvním místopředsedou Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Rada pro výzkum, vývoj a inovace zvolila na svém pátečním zasedání tajnou volbou do funkce 1. místopředsedy Pavla Barana. Organizačně se podílel na konstituování Filosofického ústavu AV ČR a v roce 2004 se stal jeho ředitelem – tuto pozici zastával do roku 2013. V témže roce se stal členem Akademické rady AV ČR a místopředsedou Akademie věd pro oblast společenských a humanitních věd. Více

Martin Nodl v podcastu Na dotek Petra Viziny

Martinem Nodlem (Centrum medievistických studií, FLÚ AV ČR) o morových ranách, nové knize Mor, flagelanti a vraždění Židů: 14. století jako období krize, kterou připravil k vydání, i osudovém vlivu profesora Františka Šmahela na jeho profesní směřování. V podcastu Na dotek Petra Viziny.

Filosofové v české státní správě

Filosofie a institucionální etika byla tématem jedné z Filosofických kaváren uplynulého roku. Diskusi ze záznamu s průkopníky etické kultury ve veřejné správě Petrem Urbanem, Alicí Koubovou, Jurajem Hvoreckým a Ondřejem Bisem najdete na našem You Tube. Více

19 středoškoláků pro Otevřenou vědu

Nadchnout pro vědu mladé talenty si dal za svůj hlavní cíl projekt Otevřená Věda AV ČR. Díky němu se středoškoláci mohou stát akademickými badateli na zkoušku. Na stáž do Filosofického ústavu bylo letos přijato 19 studentů. Věnovat se budou antické tradici v české kultuře, neolatinistice, filosofii Jana Patočky, bioetice, filosofii odpovědného přístupu k jídlu, současné filosofii mysli i popularizaci filosofie jako takové.

Věda a technologie v mimořádných situacích. Téma pro časopis Teorie vědy

Šíření covid-19 v některých případech významně zasáhlo do běžného režimu vědecké práce. Nové výzvy infekce představovala také pro zažitá „pravidla“ vývoje a využití technologií. Cílem tematického čísla TEORIE VĚDY je proto věnovat se z perspektivy studií vědy a technologií otázce, co je to ve vztahu k vědě "mimořádná situace". Výzva autorům k zasílání příspěvků.

Návrat k rajskému stavu. Rozhovor s komeniologem Vladimírem Urbánkem

O myšlenkové originalitě i dobrodružstvích Jana Amose Komenského v rozhovoru s historikem a předním znalcem jeho díla i života Vladimírem Urbánkem (Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR). V časopisu Interview.

Stoická etika, myšlení pro turbulentní dobu

Zamyšlení nad tím, co z původního stoického učení se úspěšně promítá do světa seberozvoje třetího tisíciletí, nabízí v DeníkuN hned několik filozofů, včetně Vladimíra Mikeše (Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR).

Mezi filosofií, lékařstvím a vědou: Ohlédnutí za konferencí k biomedicínskému výzkumu

Které filozofické otázky patří v biomedicínském výzkumu k těm nejpalčivějším a proč je důležité, aby hledání odpovědí na ně bylo výsledkem spolupráce různých vědních disciplín? Projděte si příspěvky domácích a zahraničních výzkumníků z podzimní konference zaměřené na konceptuální a metodologické aspekty biomedicínského výzkumu na našem YouTube kanálu. Více 

Rozšířili jsme doktorandskou spolupráci s univerzitami!

Filosofický ústav AV ČR rozšířil v uplynulém roce dohody o spolupráci při realizaci doktorských studijních programů a školení doktorandů s Univerzitou Karlovou v Praze, Masarykovou univerzitou v Brně, Univerzitou Lipsko a Leibnizovým ústavem pro dějiny a kulturu východní Evropy.