underlineallarticles

archiv aktualit

Chceme to jen přežít?

Žijeme v období zřetězených krizí. Nad tím, jak se k dnešku postavit v osobní rovině a jak o něm uvažovat, se v magazínu Vogue zamýšlí filosofka Alice Koubová (Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR). Celý článek si se svolením redakce můžete přečíst ZDE.

Nad posláním Jednoty bratrské

O vizích Jana Amose Komenského a nadějích, které vkládal do Jednoty bratrské, hovoří na ČRo Vltava (čas 10:08) komeniolog Jiří Beneš (Kabinet pro klasická studia při FLÚ AV ČR).

Za odolnější evropskou společnost

Česká republika se 1. července 2022 ujala předsednictví Rady Evropské unie, na kterém se podílí také Akademie věd ČR a její pracoviště. Klíčovým tématům se podrobně věnuje časopis AB / Akademický bulletin. Kroky na podporu odolné společnosti napříč vědou, institucemi státní správy a veřejné sféry, v něm zmiňuje filosofka Alice Koubová. Více.

Vzpomínka na Václava Tomka

Ve věku nedožitých osmdesáti let nás v červenci opustil kolega a dlouholetý vědecký pracovník Oddělení moderní české filosofie PhDr. Václav Tomek, CSc. K jeho badatelským zájmům patřil především český a evropský anarchismus 19. – 20. století. Povědomí o anarchismu a jeho idejích vtiskl do celé řady monografií a odborných i popularizačních textů. V připravovaném čísle Filosofického časopisu na Václava Tomka vzpomíná Ondřej Slačálek. Více

Nové centrum slibuje etickou expertízu s konkrétním společenským dopadem

O poslání vznikajícího špičkového vědeckého pracoviště, které má od příštího roku začít fungovat při Filosofickém ústavu Akademie věd, hovoří na ČRo Plus (v čase 17:34) filosof Petr Urban. Tzv. Centrum pro environmentální a technologickou etiku - Praha (CETE-P) se zaměří na etické otázky spojené s klimatickou změnou, environmentální krizí a s rozvojem nových technologií a umělé inteligence.

V Česku vznikne mezinárodní výzkumné centrum zaměřené na environmentální a technologickou etiku

Systematický výzkum etických problémů spojených se změnou klimatu, vývojem umělé inteligence a nových technologií v Česku dosud chybí. Situaci má změnit nově vznikající mezinárodní výzkumné Centrum pro environmentální a technologickou etiku – Praha (CETE-P) při Filosofickém ústavu Akademie věd ČR. Na jeho zřízení a rozvoji se díky prestižnímu evropskému grantu udělenému Filosofickému ústavu Akademie věd bude podílet přední světový odborník na danou problematiku Mark Coeckelbergh z Vídeňské univerzity. Více

Jak zlepšit výchovu k občanství na školách? Spolupracujeme s Občankáři.cz

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd, z.s., neboli Občankáři.cz již několik let usilují o zlepšení podmínek pro výuku tohoto předmětu na středních školách. Chtějí studenty lépe připravit na společenské výzvy 21. století a vést je k dodržování morálních a právních hodnot. Primárně se rozhodli zaměřit na znalosti a metody práce učitelů a podpořit jejich profesní rozvoj. Pomáhají jim v tom i naši badatelé. Více

Juraj Hvorecký v Bioetické komisi vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Ministryně pro vědu výzkum a inovace Helena Langšádlová, která je současně předsedkyní Rady pro výzkum, vývoj a inovace, jmenovala 1. července 2022 členem Bioetické komise filosofa Juraje HvoreckéhoOddělení aplikované filosofie a etiky FLÚ AV ČR. Více.

Veřejný intelektuál Jan Hus

Málokdo se do českých a do značné míry i evropských dějin vepsal tak významně jako středověký náboženský myslitel, reformátor a kazatel Jan Hus. O dosahu jeho učení a snahách o zásadní reformu církve hovoří Martin Nodl z Centra medievistických studií při FLÚ AV ČR na ČRo Radiožurnál (v čase 12:22).

Odolná společnost mezi prioritami českého předsednictví v Radě EU

V pátek 1. července se Česká republika ujímá role předsednické země v Radě Evropské unie. Do předsednictví se tematicky zapojuje také Akademie věd ČR. K rozvíjeným tématům patří mimo jiné odolná společnost, vycházející ze stejnojmenného programu v rámci Strategie AV21. Priorita cílí na zásadní otázky současné společnosti napříč vědou, institucemi státní správy a veřejnou sférou. Označuje schopnost systému vyrovnat se úspěšně, či dokonce růstově s krizí nebo nečekanou, ohrožující událostí. Koordinátorkou programu Odolná společnost je filosofka Alice Koubová (Oddělení současné kontinentální filosofie). Více.