Minulé akce


08. 12. 2014
09. 12. 2014
Konference
Konferenční centrum AV ČR, Zámek 136, Nové Hrady

Pluralita tradic ve středověké a raně novověké filosofii

Konference v rámci regionální spolupráce FLÚ AV ČR a TF JČU za podpory Krajského úřadu Jihočeského kraje.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


01. 12. 2014
15.00
Workshop
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

Filosofie Louise Althussera

Pořádá Oddělení pro studium moderní české filosofie
Workshop se koná při příležitosti vydání knihy Petra Kužela Filosofie Louise Althussera.
Vystoupí Petr Kužel, Josef Fulka, Michael Hauser a Jiří Růžička.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


26. 11. 2014
9,30
Roundtable
AKC, Husova 4a, Praha 1

Contemporary Perspectives on the Living

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


24. 11. 2014
25. 11. 2014
Konference
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

Canguilhem a myšlení živého

Pořádají Ústav filosofie a religionistiky FF UK a Archiv Jana Patočky, FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


20. 11. 2014
21. 11. 2014
Kolokvium
ÚČL AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


18. 11. 2014
20. 11. 2014
Konference
Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1

Ethics of play

Organised by Department of Contemporary Continental Philosophy

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


11. 11. 2014
12. 11. 2014
Konference
AKC, Husova 4a, Praha 1

Filosofie a sociální vědy XIV.

Slovenská část konference se koná ve dnech 18.-19. listopadu 2014 na FF UK v Bratislavě.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


07. 11. 2014
08. 11. 2014
Konference
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

IX. Platónské symposium

Pořádají Česká platónská společnost, Ústav filosofie a religionistiky FF UK a Filosofický ústav AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


05. 11. 2014
07. 11. 2014
Konference
AKC, Husova 4a, Praha 1

Religious Conflicts and Confessional Violence

Pořádají Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, Historický ústav AV ČR a Jablonski-Forschungsstelle an der Universität Stuttgart

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


30. 10. 2014
31. 10. 2014
Konference
Francouzský institut, Štěpánská 35, Praha 1

Filosofie pravd. Mezinárodní konference o díle Alaina Badioua

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR, PedF UK, Francouzský institut, A2

Alain Badiou přednese v Praze dvě přednášky – první se uskuteční 29. října 2014 v Městské knihovně v Praze, druhá 30. října v rámci konference ve Francouzském institutu.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE