underlineallarticles

Filosofie a sociální vědy IX.: Odpovědnost v době neodpovědnosti
Pořádá Centrum globálních studií při FLÚ AV ČR a UK

11. 11. 2014 - 12. 11. 2014
AKC, Husova 4a, Praha 1