underlineallarticles

Bohemia docta a historia literaria v českých zemích v 18. a na počátku 19. století
Pořádá Kabinet pro klasická studia, FLÚ AV ČR

20. 11. 2014 - 21. 11. 2014
ÚČL AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1
https://lekarnapodstrani.com/