Minulé akce


10. 11. 2015
11. 11. 2015
Konference
AKC, Husova 4a, Praha 1

Filosofie a sociální vědy

Pořádají Centrum globálních studií a Oddělení morální a politické filosofie AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


05. 11. 2015
06. 11. 2015
Konference
Vila Lanna, V Sadech 6, Praha 1

Erde – Wohnen – Natur

Pořádají Středoevropský institut filosofie Praha, FHS UK a FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


03. 11. 2015
04. 11. 2015
Konference
Zámek Pardubice, Zámek 1, Pardubice

„Česká otázka“ a dnešní doba

Konference u příležitosti 120. výročí vydání Masarykovy České otázky
Pořádají Katedra filosofie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR, Ústav T. G. Masaryka a Masarykův ústav a Archiv AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


30. 10. 2015
10.00
Workshop
FF UK, Nám. Jana Palacha 2, m. 201

Apriorní, syntetické a analytické od středověku po současnou filosofii

Pořádají Filozofická fakulta UK a Filosofický ústav AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


16. 10. 2015
16.30
Kolokvium
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost CMS

Augustinova představa anamnese mezi Platonem a Plotinem

prof. Lenka Karfíková

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


15. 10. 2015
16. 10. 2015
Konference
Vila Lanna, V sadech 1, Praha 6

History of Bible Translation

Pořádá Centrum biblických studií při FLÚ AV ČR a UK

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


07. 10. 2015
13.00
Kolokvium
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1

Kognice mezi filosofií, psychologií a informatikou

Kolokvium se koná v rámci výzkumného tématu Struktury komunikace, jazyka a myšlení Strategie AV 21

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


29. 09. 2015
30. 09. 2015
10.00
Workshop
AKC,Husova 4a, Praha 1

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


25. 09. 2015
9.00
Kolokvium
TF JČU, uč. 3, Kněžská 8, České Budějovice

Jesuit cognitive psychology

Pořádají FLÚ AV ČR a TF JČU

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


22. 09. 2015
16.00
Kolokvium
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Phronesis and sophia in Aristotle’s Nicomachean Ethics and Politics

Prof. C. D. C. Reeve, University of North Carolina at Chapel Hill

Kolokvium k antické filosofii/Workshop in Ancient Philosophy

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE