underlineallarticles

IX. Platónské symposium: Platónova Obrana Sókrata
Pořádají Česká platónská společnost, Ústav filosofie a religionistiky FF UK a Filosofický ústav AVČR

07. 11. 2014 - 08. 11. 2014
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6
https://lekarnapodstrani.com/