underlineallarticles

Kolokvium o instrumentálním realismu
Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR a Katedra filozofie FF KU v Ružomberku

18. 02. 2015
10.00
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1