underlineallarticles

Canguilhem a myšlení živého
Pořádají Ústav filosofie a religionistiky FF UK a Archiv Jana Patočky, FLÚ AV ČR

24. 11. 2014 - 25. 11. 2014
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1