underlineallarticles

Pluralita tradic ve středověké a raně novověké filosofii
Konference v rámci regionální spolupráce FLÚ AV ČR a TF JČU

08. 12. 2014 - 09. 12. 2014
Konferenční centrum AV ČR, Zámek 136, Nové Hrady