Minulé akce


24. 11. 2017
16.30
Kolokvium
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pneuma a věštění v Synesiově spisu O snech

Mgr. Filip Horáček (CMTF UP, FHS UK)

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


24. 11. 2017
9.00
Workshop
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Dire "Je". Autour de la subjectivité linguistique

Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


23. 11. 2017
24. 11. 2017
Konference
Karolinum (Malá aula), Ovocný trh 3, Praha 1

Caring Democracy: Current Topics in the Political Theory of Care

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


20. 11. 2017
Konference
AKC, Husova 4a, Praha 1

Bůh a božství v německém filosofickém myšlení

Pořádají Filosofický ústav AV ČR a Fakulta humanitních studií UK

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


14. 11. 2017
15. 11. 2017
Konference
Informační centrum OSN, Železná 24 a AKC, Husova 4a, Praha 1

Udržitelný rozvoj, udržitelné lidství?

Pořádají Centrum globálních studií FLÚ AV ČR, Oddělení Sociologie politiky SOÚ AV ČR a Informační centrum OSN v ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


14. 11. 2017
15. 11. 2017
Konference
Francouzský institut v  Praze, Štěpánská 35, Praha 1

1968–1989: Paris – Prague

Keynote speakers: Jacques Rancière, James Krapfl
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR


COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


07. 11. 2017
08. 11. 2017
Konference
Zámek Pardubice, Sál Mázhaus

Patočka v dialogu

Pořádají katedra filosofie FF UPCE a Archiv Jana Patočky FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


01. 11. 2017
03. 11. 2017
Konference
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Towards a Phenomenology of Social Change

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


26. 10. 2017
28. 10. 2017
Konference
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Prague Workshop on Group Attitudes

Pořádá Oddělení logiky FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


24. 10. 2017
13.00
Kolokvium
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost CMS

Jak a proč napodobovat nenapodobitelné: Kratylos 422a-427d

Ondřej Černý, BA (University College, Oxford)

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE