underlineallarticles

Dire "Je". Autour de la subjectivité linguistique. II. Atelier linguistique de Prague
Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

24. 11. 2017
9.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost