underlineallarticles

Towards a Phenomenology of Social Change
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

01. 11. 2017 - 03. 11. 2017
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6