underlineallarticles

Bůh a božství v německém filosofickém myšlení
Pořádají Filosofický ústav AV ČR a Fakulta humanitních studií UK

20. 11. 2017
AKC, Husova 4a, Praha 1