underlineallarticles

1968–1989: Paris – Prague
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

14. 11. 2017 - 15. 11. 2017
Francouzský institut v  Praze, Štěpánská 35, Praha 1
https://lekarnapodstrani.com/