Patočka v dialogu
Pořádají katedra filosofie FF UPCE a Archiv Jana Patočky FLÚ AV ČR

07. 11. 2017 - 08. 11. 2017
Zámek Pardubice, Sál Mázhaus