underlineallarticles

Caring Democracy: Current Topics in the Political Theory of Care
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

23. 11. 2017 - 24. 11. 2017
Karolinum (Malá aula), Ovocný trh 3, Praha 1