underlineallarticles

Pneuma a věštění v Synesiově spisu O snech
Mgr. Filip Horáček (CMTF UP, FHS UK)
Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress“

24. 11. 2017
16.30
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost
https://lekarnapodstrani.com/