underlineallarticles

Přednášky

Michael Livermore: AI and Extinction through a Welfarist Lens


14. 12. 2023
15:00
lecture
Academic Conference Center (AKC), Husova 4a, Prague

Michael Livermore: AI and Extinction through a Welfarist Lens

Organized by CETE-P in collaboration with the Centre for Ethics as Study in Human Value.

Číst dál...

L. M. Gil Congote: Individuation and Movements of Existence in Jan Patočka


29. 11. 2023
10:00
lecture
meeting room of the Institute of Philosophy, Jilská 1, Prague 1

L. M. Gil Congote: Individuation and Movements of Existence in Jan Patočka

Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History.

Číst dál...

Jiří Stránský: Poznání (nejen) idejí podle Platóna


07. 12. 2023
17:40
přednáška
Zasedací místnost FLÚ AV, Jilská 1, Praha 1

Jiří Stránský: Poznání (nejen) idejí podle Platóna

Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR, Ústav filosofie a religionistiky FF UK, Katedra filosofie a religionistiky FF UPCE

Číst dál...

Gregg Lambert: ‘Crisis? What Crisis?’ Reflections on the ‘Post-Pandemic Era’


29. 11. 2023
14:00
lecture
conference room of the Department of Applied Philosophy and Ethics, Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences, Celetná 38, Praha 1

Gregg Lambert: ‘Crisis? What Crisis?’ Reflections on the ‘Post-Pandemic Era’

Organized by the Department of Contemporary Continental Philosophy, Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences and Interdisciplinary Research Lab for Bioethics

Číst dál...

prof. John Skorupski: John Stuart Mill on Democracy


21. 11. 2023
17:30
lecture
Meeting room of the Institute of Philosophy, CAS

prof. John Skorupski: John Stuart Mill on Democracy

Organized by the Institute of Philosophy,CAS and Centre for Philosphy, Ethics and Religion.

Číst dál...

Juraj Hvorecký: Ethics and Epistemology of AI Intertwined


13. 12. 2023
10:00
lecture
Department of Applied Philosophy & Ethics, Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences, Celetná 988/38, Prague 1

Juraj Hvorecký: Ethics and Epistemology of AI Intertwined

Organized by the Department of Applied Philosophy & Ethics of the Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences

Číst dál...

Kartik Upadhyaya: The Aptness of What We Do Together


29. 11. 2023
10:00
lecture
Department of Applied Philosophy & Ethics of the Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences, Celetná 988/38, Prague 1

Kartik Upadhyaya: The Aptness of What We Do Together

Organized by the Department of Applied Philosophy & Ethics of the Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences.

Číst dál...

Patrick Linn: Outer Space Security


10. 11. 2023
15:00
lecture
Ústav státu a práva/Institute of State and Law, Národní 18, Praha 1

Patrick Linn: Outer Space Security

Organized by the Karel Čapek Center for Values in Science and Technology

Číst dál...

Jakub Mácha: Co má být? Morální exemplarita a její kategorický imperativ


30. 10. 2023
16:00
přednáška
Studovna Centra medievistických studií (Jilská 1, Praha 1)

Jakub Mácha: Co má být? Morální exemplarita a její kategorický imperativ

Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR

Číst dál...

https://lekarnapodstrani.com/