underlineallarticles

Přednášky

Paolo Pistone: Logic and Approximate Computation: a Marriage of Interest?


20. 04. 2023
14:00
lecture
Meeting room, Institute of Philosophy, Jilská 1, Prague

Číst dál...

Dan Zeman: "A Polysemy View of Slurs and of Other Evaluative Expressions"


13. 04. 2023
15:00
lecture
Meeting room, Institute of Philosophy, CAS, Jilská 1, Praha 1

Dan Zeman: "A Polysemy View of Slurs and of Other Evaluative Expressions"

Organized by the Department of Analytic Philosophy of the Institute of Philosophy, Czech Academy of Science.

Číst dál...

Gregg Lambert: An Old Question Raised Again: “Is War Merely the Continuation of Politics?”


17. 03. 2023
15:00
lecture
Academic Conference Center,
Institute of Philosophy, Jilská 1, Praha 1

Gregg Lambert: An Old Question Raised Again: “Is War Merely the Continuation of Politics?”

Organized by the Department of Contemporary Continental Philosophy, Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences.

Číst dál...

Petr Glombíček: Hobbes o smíchu


21. 03. 2023
17:00
přednáška
Studovna Centra medievistických studií, Jilská 1, Praha 1

Petr Glombíček: Hobbes o smíchu

Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR.

 

Číst dál...

Jan Mazal: Vojenská robotika


28. 03. 2023
15:00
přednáška
Ústav státu a práva, Národní 18, Praha, 7. patro

Jan Mazal: Vojenská robotika

Pořádá Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice.

Číst dál...

Jan Videman: Počátky českého mincovnictví


22. 03. 2023
14:00
přednáška
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

Jan Videman: Počátky českého mincovnictví

Pořádá Centrum medievistických studií (FLÚ AV ČR a FF UK)

Číst dál...

Michael Pauen: Why Qualia Need to be Intrinsically Functional - And What That Means for the Problem of Consciousness


09. 03. 2023
15:00
lecture
Meeting room of the Institute of Philosophy, CAS, Jilská 1, Prague 1

Michael Pauen: Why Qualia Need to be Intrinsically Functional - And What That Means for the Problem of Consciousness

Organized by the Department of Analytic Philosophy of the Institute of Philosophy, Czech Academy of Science.

Číst dál...

prof. Matthew Rampley: Neither Nature nor Culture: Prospects for Naturalistic Theories of Art


09. 03. 2023
10:30
lecture
Academic Conference Center, Husova 4a, Prague

prof. Matthew Rampley: Neither Nature nor Culture: Prospects for Naturalistic Theories of Art

Organized by the Department for the Study of Modern Czech Philosophy, Institute of Philosophy, CAS.

Číst dál...