underlineallarticles

Akce filosofického ústavu AV ČR

prof. Alex Voorhoeve: The Ethics of Altruism in Clinical Research


15. 05. 2024
17:00
lecture
Meeting room, Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences, Jilská 1, Prague

prof. Alex Voorhoeve: The Ethics of Altruism in Clinical Research

Organized by the Department for the Study of Modern Rationality.

Číst dál...

Zuzana Parusniková: The Case of Ignaz Semmelweis Revisited: A Plea for Popperian Science


11. 04. 2024
15:00
lecture
meeting room, Institute of Philosophy, CAS, Jilská 1, Prague

Zuzana Parusniková: The Case of Ignaz Semmelweis Revisited: A Plea for Popperian Science

Organized by the Department of Analytic Philosophy, Czech Academy of Sciences.

Číst dál...

Miira Tuominen – Porphyry’s Account of Justice in On Abstinence


02. 05. 2024
17:40
seminar
Zasedací místnost FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1

Miira Tuominen – Porphyry’s Account of Justice in On Abstinence

Pořádají Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR, Ústav filosofie a religionistiky FF UK, Katedra filosofie a religionistiky FF UPCE.

Číst dál...

Perspektivy myšlení: I. ročník doktorandské filosofické konference


12. 09. 2024
14. 09. 2024
konference
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha

Perspektivy myšlení: I. ročník doktorandské filosofické konference

Pořádá Filosofický ústav AV ČR a Katedra filozofie Západočeské univerzity v Plzni spolu s dalšími partnery.

Číst dál...

Bernard Bolzano the polymath


23. 09. 2024
24. 09. 2024
conference

Bernard Bolzano the polymath

Organized by the Centre for Science, Technology, and Society Studies as a part of the GAČR Junior Star Project PragMatika

Číst dál...

Knihovny proti predátorům: Od teorie k praxi


23. 04. 2024
9:00-15:00
workshop
Ústřední knihovna Slovenské akademie věd & Online

Knihovny proti predátorům: Od teorie k praxi

Pořádá Filosofický ústav AV ČR, Ústredná knižnica SAV, Slovenská asociácia knižníc a Asociace knihoven vysokých škol.

Číst dál...

Představení knihy Jiřího Brabce: Periodika a sborníky 1939-1945


04. 04. 2024
18:00
představení knihy
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha

Představení knihy Jiřího Brabce: Periodika a sborníky 1939-1945

Pořádá Nakladatelství Triáda a Archiv Jana Patočky FLÚ AV ČR.

Číst dál...

Michele Contente: Some remarks on the constructive conception of predicativity


18. 04. 2024
10:30
seminar
Meeting room, Institute of Philosophy CAS, Jilská 1, Prague 1

Číst dál...

Purimšpil


24. 03. 2024
19:00
filozofování o významu národnosti a diaspory
Libeňská synagoga, Praha

Purimšpil

Pořádá Židovský hlas solidarity s podporou Strategie AV21: Výzkumný program “Identity ve světě válek a krizí.”

Číst dál...

Podkategorie