underlineallarticles

Reima Välimäki: Medieval persecution: how hostility turns into violence
Pořádá Centrum medievistických studií (FLÚ AV ČR & FF UK)

22. 02. 2024
17:30
Studovna Centra medievistických studií, Filosofický ústav AV ČR, Jilská 1