underlineallarticles

Přednášky

Andrzej Nowak: Ruské imperiální tradice a současná agrese čili Kdo je nepřítel: Ukrajina, Evropa, nebo Západ?


23. 11. 2022
18:00
přednáška
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1, posluchárna č. 200 (2. patro)

Andrzej Nowak: Ruské imperiální tradice a současná agrese čili Kdo je nepřítel: Ukrajina, Evropa, nebo Západ?

Pořádá Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR a Polský institut v Praze.

Číst dál...

Ota Pavlíček: Východiska a perspektivy výzkumu kvodlibetní tradice na fakultách svobodných umění


14. 11. 2022
14:00
přednáška
studovna Centra medievistických studií, Jilská 1, Praha 1

Číst dál...

Hana Fořtová: Přesvědčit bez přesvědčování: postava zákonodárce u Rousseaua


14. 11. 2022
16:00
přednáška
Zasedací místnost Filosofického ústavu AV ČR, Jilská 1, Praha 1

Hana Fořtová: Přesvědčit bez přesvědčování: postava zákonodárce u Rousseaua

Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR

Číst dál...

Richard Lawrence: Signs and Content in Early Mathematical Formalism


14. 11. 2022
14:00
lecture
Meeting room, Institute of Philosophy CAS, Jilská 1, Prague 1/ online

Číst dál...

Učenecká korespondence a praxe vícejazyčnosti mezi republikou učenců a počátky moderní národní společnosti


24. 11. 2022
přednáška
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

Učenecká korespondence a praxe vícejazyčnosti mezi republikou učenců a počátky moderní národní společnosti

Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR a Ústavem pro českou literaturu AV ČR. 

Číst dál...

Petr Glombíček Co si vzal Wittgenstein pro svou práci z Karla Krause?


31. 10. 2022
16:00
přednáška
Zasedací místnost Filosofického ústavu AV ČR, Jilská 1, Praha 1

Petr Glombíček Co si vzal Wittgenstein pro svou práci z Karla Krause?

Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR.

Číst dál...

Archaeological approaches to the consumption of perfumes, cosmetics, and medicaments in Rome's north-western provinces


24. 10. 2022
14:00
lecture
Alchemies of Scent, Husova 7, First floor, right

Archaeological approaches to the consumption of perfumes, cosmetics, and medicaments in Rome's north-western provinces

Alchemies of Scent, Department of Ancient and Mediaeval Thought, Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences.

Číst dál...

Fredrik Stjernberg: Don’t Cry for the Moon. Ramsey’s Pragmatism


13. 10. 2022
15:00
lecture
Zasedací místnost Ústavu dějin umění AV ČR, vstup z Jilská 1, Praha 1

Fredrik Stjernberg: Don’t Cry for the Moon. Ramsey’s Pragmatism

Organized by the Department of Analytic Philosophy of the Institute of Philosophy, CAS.

Číst dál...

Ben Levinstein: Evidential Decision Theory and the Ostrich


06. 10. 2022
15:00
lecture
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

Ben Levinstein: Evidential Decision Theory and the Ostrich

Organized by the Department of Analytic Philosophy of the Institute of Philosophy, CAS

Číst dál...