underlineallarticles

Přednášky

A Metaphysical Approach to Intellectual Consciousness in Aquinas


10. 12. 2018
17.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

A Metaphysical Approach to Intellectual Consciousness in Aquinas

prof. Theresa Cory (University of Notre Dame)

Pořádá společná pracovní skupina pro studium post-středověké scholastiky FLÚ AV ČR a TF JČU

Číst dál...

Fine-grained modal logics: a simple approach


29. 11. 2018
14.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Fine-grained modal logics: a simple approach

Igor Sedlár

Seminars of the Department of Logic

Číst dál...

The Epistemic Roles of Ceteris Paribus on Scaling Permission


10. 12. 2018
13.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

The Epistemic Roles of Ceteris Paribus on Scaling Permission

Huimin Dong

Seminars of the Department of Logic

Číst dál...

Digitally-Enabled Criticism


23. 11. 2018
13.00
Přednáška
Filosofický ústav AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Digitally-Enabled Criticism

prof. Asanobu Kitamoto, Center for Open Data in the Humanities (CODH)

Pořádá Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti při FLÚ AV ČR s podporou Strategie AV21

Číst dál...

Skrz hluboké hvozdy a temná údolí


22. 11. 2018
14.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost CMS

Skrz hluboké hvozdy a temná údolí

Mgr. Lucie Čermáková, Ph.D. (Katedra filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK)

Pořádá Oddělení pro pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

Číst dál...

Potřebnost státu podle Kanta a Hegela


13. 11. 2018
17.30
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Potřebnost státu podle Kanta a Hegela

PhDr. Ing. Jiří Chotaš, Ph.D.

Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR

Číst dál...

Wives for Divorce - Husbands for Cohabitation


08. 11. 2018
17.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Wives for Divorce - Husbands for Cohabitation

prof. Dr. Andrey Griesebner (Universität Wien)

Pořádá časopis Dějiny – Teorie – Kritika ve spolupráci s FHS UK a Oddělením pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR

Číst dál...

The Hegelian roots of Russell's critique of Leibniz


08. 11. 2018
14.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

The Hegelian roots of Russell's critique of Leibniz

Richard Arthur, Emeritus Professor at McMaster University, Hamilton, Canada

Pořádá Centre for Formal Epistemology

Číst dál...

A Multimodal Interpretation of Descartes’ Creation Doctrine


25. 10. 2018
13.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

A Multimodal Interpretation of Descartes’ Creation Doctrine

Andrew Tedder (Institute of Computer Science of the Czech Academy of Sciences)

Pořádá Oddělení logiky FLÚ AV ČR

Číst dál...

Enigmatická jména živočichů v Klaretově Glosáři


31. 10. 2018
14.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, studovna CMS

Enigmatická jména živočichů v Klaretově Glosáři

dr. Hana Šedinová (Odd. středolatinské lexikografie KKS FLÚ)

Přednáška u příležitosti 90. narozenin prof. Pavla Spunara

Číst dál...