underlineallarticles

Přednášky

New Directions in the Study of Elites


13. 12. 2018
18.00
Přednáška
AKC, Husova 4a, Praha 1

New Directions in the Study of Elites

Shamus R. Khan

Pořádá Oddělení pro studium moderní české filosofie

Číst dál...

Scientific modeling via abstraction and idealization


13. 12. 2018
15.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Scientific modeling via abstraction and idealization

Martin Zach

Cyklus Trattenbach-Jilská

Číst dál...

Na obranu introspekcie


14. 02. 2019
15.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Na obranu introspekcie

Juraj Hvorecký

Cyklus Trattenbach-Jilská

Číst dál...

The ‘Obscure and Hidden’ Work of the Vegetal Soul in Thomas Aquinas


11. 12. 2018
10.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

The ‘Obscure and Hidden’ Work of the Vegetal Soul in Thomas Aquinas

prof. David Cory (University of Notre Dame)

Pořádá společná pracovní skupina pro studium post-středověké scholastiky FLÚ AV ČR a TF JČU

Číst dál...

A Metaphysical Approach to Intellectual Consciousness in Aquinas


10. 12. 2018
17.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

A Metaphysical Approach to Intellectual Consciousness in Aquinas

prof. Theresa Cory (University of Notre Dame)

Pořádá společná pracovní skupina pro studium post-středověké scholastiky FLÚ AV ČR a TF JČU

Číst dál...

Fine-grained modal logics: a simple approach


29. 11. 2018
14.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Fine-grained modal logics: a simple approach

Igor Sedlár

Seminars of the Department of Logic

Číst dál...

The Epistemic Roles of Ceteris Paribus on Scaling Permission


10. 12. 2018
13.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

The Epistemic Roles of Ceteris Paribus on Scaling Permission

Huimin Dong

Seminars of the Department of Logic

Číst dál...

Digitally-Enabled Criticism


23. 11. 2018
13.00
Přednáška
Filosofický ústav AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Digitally-Enabled Criticism

prof. Asanobu Kitamoto, Center for Open Data in the Humanities (CODH)

Pořádá Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti při FLÚ AV ČR s podporou Strategie AV21

Číst dál...

Skrz hluboké hvozdy a temná údolí


22. 11. 2018
14.00
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost CMS

Skrz hluboké hvozdy a temná údolí

Mgr. Lucie Čermáková, Ph.D. (Katedra filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK)

Pořádá Oddělení pro pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

Číst dál...

Potřebnost státu podle Kanta a Hegela


13. 11. 2018
17.30
Přednáška
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Potřebnost státu podle Kanta a Hegela

PhDr. Ing. Jiří Chotaš, Ph.D.

Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR

Číst dál...