underlineallarticles

Milan Hanyš: Felix Weltsch aneb filosofie tvořivého středu
Pořádá Oddělení moderní české filosofie

22. 02. 2024
15:00
zasedací místnost FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, 1. patro