underlineallarticles

David Machek: The "desire for activity" in Cicero, De Finibus 5
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR, Ústav filosofie a religionistiky FF UK, Katedra filosofie a religionistiky FF UPCE

07. 03. 2024
17:40
Zasedací místnost, Filosofický ústav AV ČR, Jilská 1, Praha 1
https://lekarnapodstrani.com/