underlineallarticles

archiv aktualit

Otevřená věda 2020: Cenu poroty získal tým stážistů pod vedením Václava Žůrka

Nadchnout mladé lidi pro vědu a ukázat jim, na čem se v Akademii věd ČR v současnosti pracuje, patří k hlavním cílům stáží pro talentované středoškolské studenty, které Akademie věd ČR pořádá pod hlavičkou Otevřené vědy. Výsledky svého bádání mladí vědci každoročně představují na závěrečné konferenci. Letos se uskutečnila online a zúčastnilo se jí 74 studentů. Cenu poroty pro oblast humanitních a společenských věd získal tým stážistů lektora Václava Žůrka z Centra medievistických studií FLÚ AV ČR.

Role divadla v době společenských a politických krizí

Na otázku, jakou roli hraje divadlo jako kulturní instituce v době společenských a politických krizí, odpovídali v pořadu Akcent na ČRo Vltava filosofka Alice Koubová (Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR), divadelní výzkumnice a kritička Agata Adamiecka-Sitek a maďarský dramaturg a univerzitní profesor Lászlo Upor.

Rozhovor s Petrem Koťátkem: Filozofické pohádky se psát nechystám

Letošním držitelem Čestné oborové medaile Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a filozofických vědách je Petr Koťátko. „Vnímám to jako velkou poctu – a když přemýšlím, k čemu ji vztáhnout, na prvním místě mě napadá moje pracoviště, oddělení analytické filozofie, které jsme s kolegy založili před třiceti lety, jako součást nově ustaveného Filosofického ústavu AV ČR,“ říká laureát. Celý rozhovor.

Fascinace jazykem a filosofií přinesla Petru Koťátkovi Čestnou oborovou medaili Josefa Dobrovského

Petr Koťátko (Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR) je letošním držitelem Čestné oborové medaile Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a filosofických vědách, kterou každoročně uděluje předsedkyně Akademie věd ČR. Jádro jeho badatelské práce tvoří výzkum na poli filosofie jazyka a teorie fikce. Zkoumání vztahu mezi fikčním a reálným světem zúročil i v literární tvorbě.

Účelná opatření, nebo zásah do svobody? Covid-19 z pohledu etiky

S Teresou Baron (Oddělení současné kontinentální filosofie, FLÚ AV ČR), členkou mezioborové výzkumné skupiny IRLaB (Interdisciplinary Research Lab for Bioethics) o proměně společnosti v kontextu nemoci covid-19 a jak by se k situaci měl postavit stát. Přečtěte si více o tom, jak do veřejné debaty na dané téma příspívají filozofové. 

Ve stínu pandemie probíhá další transformace kapitalismu

Předmětem akumulace kapitálu se dnes stává lidská zkušenost, soukromí, pozornost, ale též různé typy elektronicky a digitálně a algoritmicky sbíraných a analyzovaných mediovaných transakcí. Jak probíhá další transformace kapitalismu ve stínu pandemie? Dočtete se v zamyšlení Filipa Vostala (Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti FLÚ AV ČR) v Deníku N.

Barokní učenec Athanasius Kircher

O barokním učenci a polyhistorovi Athanasiu Kircherovi si v pořadu Řeka života na Rádiu 7 povídala Iva Lelková (Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR), která je zároveň autorkou knihy Athanasius Kircher, Philipp Jakob Sachs von Löwenheim a přírodní filosofie v českých zemích 17. století.

Stáž ve FLÚ: prohloubit znalosti a získat další podněty pro práci učitele

Stáž v Kabinetu pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR absolvuje momentálně v rámci projektu Podpora vzdělávání na Malostranském gymnáziu (Šablony II) učitel latiny Jan Dušek. Jeho motivací bylo zjistit aktuální informace o oboru, který vyučuje, získat další podněty a prohloubit své znalosti. Stáž vede Pavel Nývlt z Oddělení středolatinské lexikografie. 

Petr Hlaváček v Otaznících Jáchyma Topola

S historikem, filosofem, editorem a publicistou Petrem Hlaváčkem (Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR) hovořil nejen o publikaci Vytěsněná Evropa? Kontexty a perspektivy evropské „východní otázky“ Jáchym Topol. Rozhovor na Havel Channel ZDE.

Kontradikce v databázi Scopus

KONTRADIKCE, dvojjazyčná ročenka věnovaná odbornému bádání a diskusím o dějinách a současnosti kritického sociálního myšlení ve střední a východní Evropě byla zařazena do největší citační a abstraktové databáze recenzované literatury Scopus. Databáze přináší ucelený přehled o výstupech světového výzkumu v oblasti vědy, techniky, medicíny, společenských věd a uměleckých či humanitních oborů.