underlineallarticles

Rodí se digitální archiv rukopisů polyhistora Bernarda Bolzana

Tým badatelů kolem filosofa vědy Elíase Fuentese Guilléna z Filosofického ústavu začal loni s podporou Grantové agentury ČR pracovat na projektu zaměřeném na vývoj matematiky v Praze a českých zemích v evropském kontextu konce 18. a první poloviny 19. století, zkráceně nazývaném PragMatika. Zásadní postavou, pokud jde o zkoumání a rekonstrukci matematických postupů ve výuce a tvorbě matematických textů, je v něm osobnost českého filosofa a matematika Bernarda Bolzana. A právě vytvoření digitálního archivu s jeho rukopisy je jedním z cílů projektu. Digitální archiv Bernarda Bolzana má vzniknout ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví, známého také jako Muzeum literatury. Více

Tým badatelů kolem filosofa vědy Elíase Fuentese Guilléna z Filosofického ústavu začal loni s podporou Grantové agentury ČR pracovat na projektu zaměřeném na vývoj matematiky v Praze a českých zemích v evropském kontextu konce 18. a první poloviny 19. století, zkráceně nazývaném PragMatika. Zásadní postavou, pokud jde o zkoumání a rekonstrukci matematických postupů ve výuce a tvorbě matematických textů, je v něm osobnost českého filosofa a matematika Bernarda Bolzana. A právě vytvoření digitálního archivu s jeho rukopisy je jedním z cílů projektu. Digitální archiv Bernarda Bolzana má vzniknout ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví, známého také jako Muzeum literatury.

První kroky k nastavení budoucí spolupráce podnikli tento týden v rámci společné schůzky ředitel Filosofického ústavu AV ČR Petr Kitzler, vedoucí projektu PragMatika Elías Fuentes Guillén, zástupkyně ředitele pro ediční činnost a mezinárodní spolupráci Pavlína Cermanová, ředitel Památníku Národního písemnictví Michal Stehlík a vedoucí Oddělení literárního archivu Tomáš Pavlíček.

Digitální archiv poskytne virtuální prostředí jak badatelům a studentům Bolzanova díla, tak každému, kdo se zajímá o jeho život a dobu. Zájemci v něm naleznou například část věnovanou výhradně Bolzanovým rukopisům, jím publikovaným dílům nebo sekundární literatuře, ale také třeba georektifikované mapy českých zemí 18. a 19. století, které bude možné porovnat s aktuálními mapami, nebo 3D modely míst spojených s Bolzanem. Archiv by měl vzniknout během následujících dvou let.

Foto: Schůzka k budoucí spolupráci.

Ředitel Filosofického ústavu AV ČR Petr Kitzler, ředitel Památníku Národního písemnictví/Muzea literatury Michal Stehlík, vedoucí Oddělení literárního archivu Tomáš Pavlíček, vedoucí projektu PragMatika Elías Fuentes Guillén, zástupkyně ředitele pro ediční činnost a mezinárodní spolupráci Pavlína Cermanová a projektová koordinátorka Anna Kratochvílová.

IMG 7718 IMG 7713 IMG 7724