underlineallarticles

archiv aktualit

Návrat k rajskému stavu. Rozhovor s komeniologem Vladimírem Urbánkem

O myšlenkové originalitě i dobrodružstvích Jana Amose Komenského v rozhovoru s historikem a předním znalcem jeho díla i života Vladimírem Urbánkem (Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR). V časopisu Interview.

Stoická etika, myšlení pro turbulentní dobu

Zamyšlení nad tím, co z původního stoického učení se úspěšně promítá do světa seberozvoje třetího tisíciletí, nabízí v DeníkuN hned několik filozofů, včetně Vladimíra Mikeše (Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR).

Mezi filosofií, lékařstvím a vědou: Ohlédnutí za konferencí k biomedicínskému výzkumu

Které filozofické otázky patří v biomedicínském výzkumu k těm nejpalčivějším a proč je důležité, aby hledání odpovědí na ně bylo výsledkem spolupráce různých vědních disciplín? Projděte si příspěvky domácích a zahraničních výzkumníků z podzimní konference zaměřené na konceptuální a metodologické aspekty biomedicínského výzkumu na našem YouTube kanálu. Více 

Rozšířili jsme doktorandskou spolupráci s univerzitami!

Filosofický ústav AV ČR rozšířil v uplynulém roce dohody o spolupráci při realizaci doktorských studijních programů a školení doktorandů s Univerzitou Karlovou v Praze, Masarykovou univerzitou v Brně, Univerzitou Lipsko a Leibnizovým ústavem pro dějiny a kulturu východní Evropy.

Soumrak rozumu na ČT24

Soumraku rozumu se neubránilo ani 20. století, ačkoli si na něm tolik zakládalo. Ušetřeni ho nezůstáváme ani dnes. Nejen o tom, jak si utvořit relevantní obraz o skutečnosti a jaké nástrahy je přitom potřeba vzít v potaz, hovořili ve Fokusu Václava Moravce na ČT24 filozof Václav Němec (Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR), psychiatr a publicista Cyril Höschl a strukturní virolog Pavel Plevka.

Ohlédnutí za rokem 2020

Malé ohlédnutí za uplynulým rokem 2020 ve Filosofickém ústavu AV ČR a přání, aby slovo „pozitivní“ bylo opět spojováno především s představou něčeho dobrého.

Human enhacement a budoucnost

Rozhovor o etice vylepšování člověka, technooptimismu, osobní identitě, singularitě, nesmrtelnosti, sexbotech i kybervojácích s Tomášem Hříbkem (Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR) a Davidem Černým (Ústav státu a práva AV ČR). V podcastu časopisu Reflex.

Fenomén Střední Evropa

Jak se v rakousko-habsburském rozkročení mezi Západem a Východem zrodil nový geopolitický a kulturní fenomén jménem Střední Evropa, se dočtete v článku Petra Hlaváčka (Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR) na Forum 24.

Otevřená věda 2020: Cenu poroty získal tým stážistů pod vedením Václava Žůrka

Nadchnout mladé lidi pro vědu a ukázat jim, na čem se v Akademii věd ČR v současnosti pracuje, patří k hlavním cílům stáží pro talentované středoškolské studenty, které Akademie věd ČR pořádá pod hlavičkou Otevřené vědy. Výsledky svého bádání mladí vědci každoročně představují na závěrečné konferenci. Letos se uskutečnila online a zúčastnilo se jí 74 studentů. Cenu poroty pro oblast humanitních a společenských věd získal tým stážistů lektora Václava Žůrka z Centra medievistických studií FLÚ AV ČR.