underlineallarticles

archiv aktualit

Rozhovor s Ivanem Chvatíkem: Nevypouštět zdánlivě učenou mlhu

V mládí se rozhodl pro studium jaderné fyziky, asistoval při zavádění kybernetiky v komunistickém Československu, pak ale propadl filosofii. Rozhovor s Ivanem Chvatíkem, zakladatelem Archivu Jana Patočky při FLÚ AV ČR a spoluředitelem Centra pro teoretická studia o jednom z nejvýznamnějších českých filosofů, významných životních okamžicích, hledání moudrosti i aktuálních plánech. Celý rozhovor v Magazínu Reportér.

Doktorský studijní program Filozofie

Filosofický ústav AV ČR ve spolupráci s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích společně realizují doktorský studijní program Filozofie. Program studentům umožňuje zapojit se do projektů obou pracovišť, zvolit si z nich školitele a realizovat část studia na domovské univerzitě a část ve FLÚ AV ČR. Termín podání přihlášek je 30. 4. 2021. Bližší informace ZDE. Leták ke stažení.

Filosof M. Hauser v posledním filmovém dokumentu K. Vachka

Poslední filmový román Karla Vachka nazvaný Komunismus a síť aneb Konec zastupitelské demokracie prozkoumává současnou politiku, filosofii, náboženství i umění. Bilancuje společenský vývoj, hledá možnosti, jak učinit svět lepším místem k životu. Mezi osobnostmi, které přijali režisérovu výzvu k dialogu je i filosof Michael HauserOddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR.

Filip Vostal v Radě Evropské asociace pro studium vědy a technologií (EASST)

Filip Vostal z Kabinetu pro studium vědy, techniky a společnosti FLÚ AV ČR byl zvolen členem Rady EASST zastupující akademiky a výzkumné pracovníky z oblasti vědy, techniky a inovačních studií. Asociace sdružuje celou řadu přírodních, technických a společenskovědních oborů a jejím cílem je podporovat v rámci Evropy odborné studium vědy a techniky, jejich historického vývoje a úlohy ve společnosti. Více.

Doktorský program Filozofie výchovy a vzdělávání

Filosofický ústav AV ČR ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze společně realizují doktorský studijní program Filozofie výchovy a vzdělávání. Program studentům umožňuje zapojit se do projektů obou pracovišť, zvolit si z nich školitele a realizovat část studia na domovské univerzitě a část ve FLÚ AV ČR. Termín podání přihlášek je 30. 4. 2021. Bližší informace ZDE. Leták ke stažení.

Zemřel profesor Pavel Oliva

V pátek 5. března 2021 zemřel ve věku 97 let prof. Pavel Oliva ((23. 11. 1923 - 5. 3. 2021), doyen české klasické filologie, světově uznávaný historik antického starověku a profesor Karlovy univerzity v Praze. Značnou část svého profesního života spojil s dnešní Akademií věd ČR, zejména pak s dnešním Kabinetem pro klasická studia FLÚ AV ČR. Více.  

Doktorský program Latinská medievistika a novolatinská studia

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze letos přijme první studenty doktorského programu Latinská medievistika a novolatinská studia, který byl akreditován v roce 2020 ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR. Termín podání přihlášek je 30. 4. 2021. Bližší informace k tomuto i dalším doktorským studijním programům akreditovaným ve spolupráci s FLÚ ZDE.

Spolupráce Filosofického ústavu s University of Illinois Urbana-Champaign

Filosofický ústav AV ČR navázal spolupráci s americkou University of Illinois Urbana-Champaign. Vybraní studenti americké univerzity v tomto semestru absolvují virtuální stáže v Kabinetu pro studium vědy, techniky a společnosti a v Kabinetu pro klasická studia FLÚ AV ČR. Více.

Za Janem Sokolem: Komplikované dokázat říci jednoduše

O jeho pestrém životě bylo v posledních dnech napsáno mnohé. Během své akademické kariéry ovlivnil tisíce studentů. To, co předal, zůstává i po jeho odchodu. Na Jana Sokola vzpomínají filosofové Jan Bierhanzl a Karel Novotný (Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR). Více

Pandemie covidu-19 jako bod obratu

Pandemie covidu-19 jako bod obratu neboli proč neoliberální kapitalismus není fraška, nýbrž tragédie. Text filosofa Michaela Hausera (Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR) je jednou z esejí nové knihy Pandemie covid-19: konec neoliberální globalizace? editorek Ilony Švihlíkové a Veroniky Sušové-Salminen. Sborník se na pandemii dívá z pohledu ekonomie, ekologie, filozofie, sociologie, kulturologie, politologie i historické vědy.