underlineallarticles

Minulé Konference a workshopy


02. 12. 2015
04. 12. 2015
Konference
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Power, Acceleration and Metrics in Academic Life

Pořádá Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


30. 11. 2015
8.50
Kolokvium
AKC, Husova 4a, Praha 1

Jazyk a fyzika

Pořádá oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR při příležitosti ukončení Fellowshipu Jana Evangelisty Purkyně prof. Ladislava Kvasze.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


26. 11. 2015
27. 11. 2015
Konference
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Phenomenologies of "Elsewhere"

Pořádají Středoevropský institut filosofie Praha, Meiji University,Tokio, FHS UK a FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


26. 11. 2015
27. 11. 2015
Konference
Teologická fakulta JČU, Kněžská 8, České Budějovice

Explorations in Baroque Philosophy

Pořádají Teologická fakulta JČU a Filosofický ústav AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


20. 11. 2015
16.30
Kolokvium
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost CMS

Sofistika a epistemologie v Corpus Hippocraticum

Mgr. Jiří Klouda, Ph.D., ÚFaR FF UK

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


18. 11. 2015
9.00
Konference
AKC, Husova 4a, Praha 1

Význam Egona Bondyho pro současné myšlení

Pořádá Oddělení pro studium moderní české filosofie

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


10. 11. 2015
11. 11. 2015
Konference
AKC, Husova 4a, Praha 1

Filosofie a sociální vědy

Pořádají Centrum globálních studií a Oddělení morální a politické filosofie AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


05. 11. 2015
06. 11. 2015
Konference
Vila Lanna, V Sadech 6, Praha 1

Erde – Wohnen – Natur

Pořádají Středoevropský institut filosofie Praha, FHS UK a FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


03. 11. 2015
04. 11. 2015
Konference
Zámek Pardubice, Zámek 1, Pardubice

„Česká otázka“ a dnešní doba

Konference u příležitosti 120. výročí vydání Masarykovy České otázky
Pořádají Katedra filosofie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR, Ústav T. G. Masaryka a Masarykův ústav a Archiv AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


30. 10. 2015
10.00
Workshop
FF UK, Nám. Jana Palacha 2, m. 201

Apriorní, syntetické a analytické od středověku po současnou filosofii

Pořádají Filozofická fakulta UK a Filosofický ústav AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

Free ebooks Library zlibrary project