underlineallarticles

Incorporeals in Stoicism
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

18. 12. 2015
9.00
AKC, Husova 4a, Praha 1
https://lekarnapodstrani.com/