underlineallarticles

Druzí v Hovorech k sobě Marka Aurelia
Mgr. Edita Wolf, FF UK, CEFRES
Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress“

18. 03. 2016
16.30
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost