underlineallarticles

Perception, Enaction and Social Interaction. Workshop and Lecture
Prof. Tom Froese, Universidad Nacional Autónoma de México
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

23. 02. 2016 - 25. 02. 2016
Filosofický ústav AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost