underlineallarticles

Artistic reserach: Is there some method?
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

07. 04. 2016 - 09. 04. 2016
Akademie múzických umění, Praha