underlineallarticles

3e ATELIER LACAN à PRAGUE
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

02. 04. 2016
10.00
AKC, Husova 4a, Praha 1