Minulé akce


29. 09. 2015
30. 09. 2015
10.00
Workshop
AKC,Husova 4a, Praha 1

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


25. 09. 2015
9.00
Kolokvium
TF JČU, uč. 3, Kněžská 8, České Budějovice

Jesuit cognitive psychology

Pořádají FLÚ AV ČR a TF JČU

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


22. 09. 2015
16.00
Kolokvium
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Phronesis and sophia in Aristotle’s Nicomachean Ethics and Politics

Prof. C. D. C. Reeve, University of North Carolina at Chapel Hill

Kolokvium k antické filosofii/Workshop in Ancient Philosophy

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


15. 06. 2015
19. 06. 2015
Konference
Hejnice

LOGICA 2015

29th in the series of annual international symposia devoted to logic, to be held at Hejnice, 15-19 June 2015.

Invited speakers are Patricia Blanchette, Walter Carnielli, Melvin Fitting, and Peter Milne.

For more information please see the LOGICA 2015 webpage.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


12. 06. 2015
9.00
Kolokvium
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, studovna CMS

Aristotelés a tradice. Tradice a Aristotelés

Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR a Česká společnost pro studium Aristotela a jeho myšlenkového odkazu

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


11. 06. 2015
12. 06. 2015
Konference
AKC, Husova 4a, Praha 1

Ernst Mach workshop with Elliott Sober

Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


09. 06. 2015
9.00
Konference
FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, aula

Proč jsme Západ?

Pořádá Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR, Ace Academy

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


30. 05. 2015
11.00
Workshop
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací sál

Workshop o dějinách scholastické logiky

Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


21. 05. 2015
17.00
Workshop
AKC, Husova 4a, Praha 1

Ivan Sviták mezi filosofií, kulturou a politikou

Pořádá Oddělení pro studium moderní české filosofie

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


20. 05. 2015
24. 05. 2015
Konference
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Philosophy and Social Science

23. ročník pořádají Centrum globálních studií a Oddělení morální a politické filosofie AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE