underlineallarticles

The Emergence of Structuralism and Formalism
Pořádají Katedra filosofie KTF UK a FLÚ AV ČR

24. 06. 2016 - 26. 06. 2016
KTF, Thákurova 3, Praha 6