underlineallarticles

Hume’s Science of Human Nature: Perspectives of Interpretation
Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR a Fakulta humanitních studií UK

31. 08. 2016 - 03. 09. 2016
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1